Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Zakończenie realizacji grantu „Korpus Fachowców-współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej"

Wielkimi krokami zbliża się do końca realizacja innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego w ramach grantu „Korpus Fachowców- współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej”.

Grant jest finansowany w ramach projektu „Innowacyjna edukacja-nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne. Partnerami ŚZPP Lewiatan zaangażowanymi w realizację grantu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

Finalnie udział w grancie zakończyło 61 uczniów.

Celem grantu było przeniesienie 50 % zajęć praktycznych ze szkoły do przedsiębiorstwa tj. 368 godzin wynikających z podstawy programowej w ciągu dwóch lat szkolnych.

Realizacja grantu zaplanowana była w okresie 09.2018- 12.2020.

Uczniowie odbywali zajęcia raz w tygodniu bądź w systemie zajęć blokowych. Elastyczne podejście do kształtowania siatki godzin miało na celu weryfikację różnych podejść do kształcenia w miejscu pracy, z uwzględnieniem możliwości i preferencji poszczególnych uczestników modelu- szkół, uczniów oraz firm.

W ramach grantu wszyscy uczestnicy grantu wzięli udział w specjalistycznych certyfikowanych szkoleniach organizowanych przez Partnera grantu tj. Fundację Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

Ponadto uczniowie zaangażowani w realizację grantu wzięli udział w weekendowej praktycznej nauce zawodu, realizowanej w innych obiektach niż docelowo odbywali zajęcia w ramach kształcenia praktycznego. Celem takie działania było poznanie przez uczniów specyfiki funkcjonowania innego obiektu, w tym organizacji wydarzeń, obsługi gości w okresie największego natężenia prac hoteli.

Wszystkie szkoły zaangażowane w realizację innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego zakończyły kształcenie praktyczne.

Wszystkim uczniom wręczono podziękowania w formie dyplomu oraz przekazano wartościowe publikacje naukowe.

Update cookies preferences