Projekt Zdrowie

Projekt Zdrowie

Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w dniu 01.01.2019 roku rozpoczął realizację projektu pt. Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Partnerami projektu są: Centrum Medyczne OMEGA oraz Stowarzyszenie PROREW.
Okres realizacji projektu 01.2019-03.2021.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej. Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących 1100 os.(432K/668M) w tym osób 50+ pracujących lub zamieszkałych na obszarach wiejskich OSI województwa świętokrzyskiego, poprzez objęcie ich programami zdrowotnymi, przygotowanymi indywidualnie na poziomie zakładu pracy i ukierunkowanymi na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy.

Projekt powstał z myślą o świętokrzyskich pracodawcach i ich pracownikach. Jest on skierowany do przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych. W projekcie weźmie udział 1100 pracowników. Grupa docelowa to grupa pracowników z podmiotów najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodów zdrowotnych - narażonych na specyficzne, zdiagnozowane czynniki ryzyka w miejscu pracy. Dobór profilu zawodowego/branży grupy docelowej oceniany pod kątem stażu pracy, występowania schorzeń, czynników stanowiący zagrożenie wykluczenia z rynku pracy, w tym wieku i płci.
Aby wziąść udział w projekcie należy: być osobą pracującą- w przedsiębiorstwie lub administracji samorządowej na poziomie wybranych podmiotów, zamieszkiwać lub pracować na terenie obszarów wiejskich OSI województwa świętokrzyskiego.

Zaplanowane działania w projekcie do zrealizowania przez ŚZPP Lewiatan i Parterów:

 

  • Działania na rzecz dostępności świadczeń medycznych pracowników – kompleksowe badania pracowników w Centrum Medycznym OMEGA
  • Działania na rzecz profilaktyki nowotworowej pracowników – warsztaty z edukatorami
  • Działania w ramach programu walki ze stresem: 1- warsztaty antystresowe, prowadzone przez wyklaifikowanego trenera, 2- pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne "Antystress"
  • Pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne- „Zdrowe plecy”
  • Działanie na rzecz zapewnienia środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników podczas pakietów pobytowych
  • Działania na rzecz zmiany postaw: zindywidualizowane materiały edukacyjne dla każdego uczestnika.

Wartość projektu to 4 153 745,49 zł.

 

Update cookies preferences