Europe Direct

Europe Direct

ŚZPP Lewiatan od 2013 roku prowadzi jedyny w województwie świętokrzyskim punkt ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct.
Punkt Europe Direct jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, Punkt realizuje działania, których celem jest dostarczanie mieszkańcom Województwa Świętokrzyskiego rzetelnych informacji z zakresu wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej (w tym integracji europejskiej, traktatów unijnych, rynku pracy w UE, możliwości korzystania ze szkoleń i stypendiów unijnych, podejmowania i kontynuowania edukacji w innych krajach europejskich).

Punkt stale i w aktywny sposób komunikuje się z obywatelami, aby przyczynić się do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za projekt europejski. Działania informacyjne i służące zaangażowaniu obywateli prowadzone przez Punkt Europe Direct - Kielce umożliwiają obywatelom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przyszłości UE poprzez zapewnienie im pełnego uczestnictwa w europejskim procesie demokratycznym.

Dzięki rozpowszechnianiu wiedzy na temat sposobu funkcjonowania UE i jej systemu demokracji parlamentarnej oraz wiedzy na temat kwestii, za które UE ponosi odpowiedzialność, Punkt przyczynia się do zwiększenia świadomości obywateli na temat tego, jakie korzyści wynikające z członkostwa Polski w UE czerpią oni w swoim codziennym życiu, oraz podkreślają ich wartość dodaną.

Więcej o działalności Punktu na stronie:
www.europedirect-kielce.szpp.eu.
oraz w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/EDKielce/

 

 

Punkt EUROPE DIRECT ułatwia zidentyfikowanie tych aspektów związanych ze strategiami UE, które są istotne na szczeblu lokalnym, i mogą pomóc w opracowywaniu komunikatów i działań dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Prowadzone przez Punkt działania komunikacyjne i działania służące zaangażowaniu obywateli przyczyniają się do przygotowania gruntu pod realizację strategicznych priorytetów politycznych Komisji i Parlamentu.

Punkt EUROPE DIRECT wsłuchuje się również w oczekiwania obywateli i zapewniają im możliwość przekazywania informacji zwrotnych instytucjom UE.

Punkt EUROPE DIRECT prowadzi ścisłą współpracę z Przedstawicielstwami Komisji i Biurami Kontaktowymi Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dąży również do nawiązania współpracy z innymi sieciami informacyjnymi i punktami kontaktowymi UE, wliczając sieci i punkty lokalne, a także wspierają wymianę informacji i koordynację podejmowanych działań.

Dodatkowe informacje na temat sieci Europe Direct można uzyskać pod adresem:

https://europa.eu/european-union/contact/call-us_pl

   

Punkt organizuje wiele wydarzeń, których celem jest pobudzenie debaty w tematyce europejskiej. 

  • Flagowym obszarem działalności i aktywności Punktu są lekcje europejskie. Spotkania te to ciekawa odmiana nauki, która poszerza horyzonty i skłania do przemyśleń.
  • Europejska Gra Miejska jest coroczne wydarzenie Punktu, który w ten sposób włącza się w obchody Dnia Europy. 
  • Spotkania z przedsiębiorcami i pracownikami z cyklu O biznesie przy kawie odbywają się w Kielcach, w swobodnej atmosferze, co ma zachęcić i ośmielić uczestników do dyskusji z zaproszonymi ekspertami.
  • Co roku, na przełomie maja i czerwca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach współorganizujemy Konferencję z cyklu Wyzwania Rozwojowe Polski w Europie.
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Update cookies preferences