Europe Direct

Europe Direct

ŚZPP Lewiatan od 2013 roku prowadzi jedyny w województwie świętokrzyskim punkt ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct.
Punkt Europe Direct jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, Punkt realizuje działania, których celem jest dostarczanie mieszkańcom Województwa Świętokrzyskiego rzetelnych informacji z zakresu wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej (w tym integracji europejskiej, traktatów unijnych, rynku pracy w UE, możliwości korzystania ze szkoleń i stypendiów unijnych, podejmowania i kontynuowania edukacji w innych krajach europejskich).

Działania Punktu skupiają się na promowaniu aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz działaniach, których celem jest zwiększenie świadomości europejskiej.

Więcej o działalności Punktu na stronie:
www.europedirect-kielce.szpp.eu.
oraz w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/EDKielce/

 

 

Cele Punktu realizujemy m.in. poprzez:

  • zwiększenie dostępności informacji o UE na poziomie regionalnym i lokalnym dla mieszkańców regionu,
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw proeuropejskich w regionie,
  • udostępnienie informacji zbieranych przez Punkt jak najszerszemu gronu obywateli,
  • włączenie obywateli w debatę nt Wspólnoty Europejskiej,
  • współpracę z lokalnymi środowiskami,
  • tworzenie „miejsca spotkań” dla obywateli, organizacji pozarządowych, podmiotów politycznych oraz mediów.
   

Punkt organizuje wiele wydarzeń, których celem jest pobudzenie debaty w tematyce europejskiej. 

  • Flagowym obszarem działalności i aktywności Punktu są lekcje europejskie. Spotkania te to ciekawa odmiana nauki, która poszerza horyzonty i skłania do przemyśleń.
  • Europejska Gra Miejska jest coroczne wydarzenie Punktu, który w ten sposób włącza się w obchody Dnia Europy. 
  • Spotkania z przedsiębiorcami i pracownikami z cyklu O biznesie przy kawie odbywają się w Kielcach, w swobodnej atmosferze, co ma zachęcić i ośmielić uczestników do dyskusji z zaproszonymi ekspertami.
  • Co roku, na przełomie maja i czerwca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach współorganizujemy Konferencję z cyklu Wyzwania Rozwojowe Polski w Europie.