Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika!

Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika!

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w dniu 01.01.2021 roku rozpocznie realizację projektu pt. Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika!. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Partnerem projektu jest: Centrum Medyczne OMEGA.
Okres realizacji projektu 01.2021-06.2022

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej poprzez wdrożenie programów zdrowotnych na poziomie zakładów pracy ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka zdiagnozowanych w miejscu pracy. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez wdrożenie kompleksowego programu/działania na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej 275 os (126K/149M) w tym 150 os (59K/91M) w wieku 50 +, pracujących w woj. świętokrzyskim, poprzez objęcie ich programami zdrowotnymi, przygotowanymi indywidualnie na poziomie zakładu pracy, ukierunkowanymi na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych, zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Projekt powstał z myślą o potrzebach i oczekiwaniach pracodawców i ich pracowników. Jest on skierowany do dużych zakładów produkcyjnych. Projekt zakłada udział 275 osób. Grupa docelowa to grupa pracowników z podmiotów najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodów zdrowotnych - narażonych na specyficzne, zdiagnozowane czynniki ryzyka w miejscu pracy. Dobór profilu zawodowego/branży grupy docelowej oceniany pod kątem stażu pracy, występowania schorzeń, czynników stanowiących zagrożenie wykluczenia z rynku pracy, w tym wieku i płci.

Aby wziąć udział w projekcie należy: być osobą pracującą - w przedsiębiorstwie na poziomie wybranych podmiotów, na obszarze województwa świętokrzyskiego

Zaplanowane działania w projekcie do zrealizowania przez Lidera i Partnera:

  • Działania na rzecz dostępności świadczeń medycznych- profilaktycznych badań dla uczestników projektu
  • Działania na rzecz przeciwdziałania zdiagnozowanym, zdrowotnym czynnikom ryzyk w miejscy pracy: zagrożeń stresogennych oraz obciążeń układu kostno szkieletowego
  • Działania na rzecz wsparcia edukacyjno-zdrowotnego pracowników na terenie zakładów pracy 

Wartość projektu to: 1 036 681,25 zł

ZAPYTANIA OFERTOWE

- Zapytanie z dnia 18.02.2022 roku

Update cookies preferences