O nas

O Związku

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstał w 2002 roku, na mocy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o Organizacjach Pracodawców.

Ustawa ta nadaje szczególne uprawnienia tego typu podmiotom, dzięki czemu jesteśmy obok związków pracowniczych, obligatoryjnym partnerem dla władzy samorządowej i centralnej w obszarze stanowienia i konsultowania prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlaczego warto zostać naszym członkiem i jakie korzyści wynikają ze wspólnego głosu polskich przedsiębiorców? Przekonaj się sam!

Stanowimy ważny „głos biznesu” na forum gospodarczym i społecznym województwa świętokrzyskiego!

Jesteśmy jednym z najprężniej działających Związków Regionalnych Konfederacji Lewiatan - największej w Polsce organizacji pracodawców reprezentującej sektor prywatny.

 Konfederacja Lewiatan to znana i ceniona marka, jako jedyna polska organizacja pracodawców, ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych.

ŚZPP Lewiatan aktywnie włącza się w życie Konfederacji Lewatan, kierowanej przez Prezydenta Macieja Wituckiego. Skutecznie działamy wspólnie z Konfederacją i 19 pozostałymi związkami regionalnymi Lewiatana dla poprawy sytuacji pracodawców i uzyskania wpływu na procesy gospodarcze zachodzące w kraju oraz Europie.

Lewiatan to prestiż, uznana i doceniana marka, także na forum europejskim!

W latach 2019-2022 Prezes Marek Banasik przewodniczył Radzie Regionów Konfederacji Lewiatan. Rada jest ciałem statutowym Konfederacji, a w jej skład wchodzi 20 związków regionalnych z całej Polski. Regionalne Lewiatany reprezentują ponad 2 200 tyś lokalnych firm. Dzięki połaczeniu sił w Radzie Regionów jeszcze skuteczniej zabiegamy na poziomie centralnym o interesy rodzimych przedsiębiorstw sektora MŚP.

O co zabiega ŚZPP Lewiatan?

  • O reprezentowanie jak największej grupy przedsiębiorców –  tylko w województwie świętokrzyskim mamy ponad 100 Członków, a w całej Polsce Konfederacja Lewiatan i związki regionalne to ponad 6 300 firm, zatrudniających ponad 1 mln pracowników. Stawimy silny głos biznesu, a dzięki obecności Twojego przedsiębiorstwa w szeregach Lewiatana możemy być jeszcze bardziej skuteczni w reprezentowaniu i ochronie interesów firm!
  • O aktywność swoich Członków – działamy dzięki Twojemu zaangażowaniu i dla Twojego biznesu! Każdego roku organizujemy kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń merytorycznych i integrujących przedsiębiorrców (spotkania z cyklu „O biznesie przy kawie”, Świętokrzyska Debata gospodarcza”, spotkania konsultacyjne, „Okrągły stół i wiele innych). Pomagamy nawiązać relacje biznesowe, integrujemy środowisko przedsiębiorców! 
  • O merytoryczne reprezentowanie środowiska świętokrzyskiego biznesu – eksperci i pracownicy Lewiatana stale monitorują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w regionie i kraju oraz wprowadzane zmiany legislacyjne. Zapewniamy dostęp do wiedzy. Zabieramy głos w Twojej sprawie w mediach, w urzędach!
  • O wsparanie biznesu - realizujemy szereg inicjatyw i projektów wsparcia biznesu dedykowanych przedsiębiorstwom i ich pracownikom. Pomagamy, rozwiązujemy problemy firm!

Zarząd związku

Marek Banasik

Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan

Członek Prezydium Rady Regionów Konfederacji Lewiatan 

P.P.H. Polfol

Barbara Czerska

Wiceprezes Zarządu ŚZPP Lewiatan

PH Batmar Sp. J.

Małgorzata Suchodolska

Wiceprezes Zarządu ŚZPP Lewiatan

Kancelaria Doradztwa Finansowego Małgorzata Suchodolska

Wojciech Stachowicz- Szczepanik

Wiceprezes Zarządu ŚZPP Lewiatan

Kancelaria Prawna Bartocha & Stachowicz-Szczepanik i Wspólnicy

Karol Kaczmarski

Wiceprezes Zarządu ŚZPP Lewiatan

Fundacja Rozwoju Przemysłu

Update cookies preferences