Korpus Fachowców

Korpus Fachowców

Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia w branży gastronomiczno-hotelowej.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w dniu 01.09.2018 r. rozpoczął realizację grantu pt. "Korpus Fachowców-współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia w branży gastronomiczno-hotelowej". Grant jest finansowany w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja-nowe możliwości zawodowe” Województwa Świętokrzyskiego-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1. Innowacje społeczne. Partnerami ŚZPP Lewiatan są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy. Grant zakłada realizację praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach oraz inne formy wsparcia dla wybranych 68 uczniów ze świętokrzyskich szkół.

Okres realizacji grantu: 09.2018-12.2020

Grant współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zakłada wdrożenie innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego uczniów z kierunków technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w modelu realizują podczas dwóch lat praktyczą naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży. Model zakłada m.in.:

  • Udział w praktycznej nauce zawodu w wybranych przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelowej tj. Bristol Art & Medical SPA z Buska - Zdroju, Odyssey Hotel Wellness & SPA z Dąbrowy, Binkowski Resort z Kielc,  Ameliówka z Mąchocic Kapitulnych oraz Restauracja Żółty Słoń z Kielc. Zaproszone do realizacji modelu przedsiębiorstwa to liderzy w branży w regionie. Uczniowie otrzymali branżowe umundurowanie, wyposażenie osobiste oraz sprzęt do nauki programów IT w obiektach.
  • Udział uczniów w specjalistycznych szkoleniach certyfikowanych i organizowanych przez Partnera Grantu:  Fundację Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.
  • Udział w weekendowej praktycznej nauce zawodu, polegającej na zorganizowaniu dla uczniów zjazdu w przedsiębiorstwach, podczas których poznają specyfikę funkcjonowania obiektów, organizacji wydarzeń, obsługi gości w czasie największego natężenia prac tj. w weekend.

 

 

 

Celem grantu będzie przeniesienie co najmniej 50% zajęć praktycznych ze szkoły do przedsiębiorstw tj. 368 godzin wynikających z podstawy programowej w ciągu dwóch lat szkolnych. Dzieki temu uczniowie będą lepiej przygotowani do pracy w branży, poznają jej tajniki, najnowsze trendy i technologie w nich wykorzytywane.

Udział w Grancie biorą uczniowie wybranych szkół publicznych i niepublicznych w regionie:

  • Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju;
  • Prywatnego Technikum AWANS w Kielcach;
  • Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach im. Danuty Siedzikówny "INKI";
  • Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu;
  • Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Uczniowie podczas zajęć praktycznych w obiektach gastronomiczno-hotelarskich nabędą umiejętności posługiwania się i korzystania z profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych, kalkulacji kosztów organizacji i obsługi imprez, organizowania, nadzorowania zaplecza gastronomicznego i hotelowego oraz standardów obsługi klienta. Ponadto nauczą się sporządzać podstawowe potrawy i napoje z różnych grup produktów oraz ich zastosowania na współczesnym rynku usług gastronomicznych, korzystania z zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia, układania menu, organizacji pracy biurowej. Podstawa programowa została dla nich zmieniona we współpracy przedstawicieli przedsiębiorstw oraz szkół.
Nad wdrażaniem innowacyjnego modelu kształcenia czuwa Korpus Fachowców w skład którego wchodzą przedstawiciele ŚZPP Lewiatan, Partnerów, szkół i pracowników przedsiębiorstw.

Wartość grantu: 1 422 507,00 zł.
 

 

Update cookies preferences