O nas

 

Jesteśmy głosem Twojego biznesu!

Lewiatan każdego dnia skutecznie zabiega o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej.
Zabiega o lepsze prawo dla przedsiębiorców.
Dba o wizerunek pracodawców.
Wspiera biznes i integruje przedsiębiorców dając możliwosć nawiązania cennych kontaktów biznesowych.
Zapewnia dostęp do wiedzy eksperckiej.
Monitoruje bariery dla przedsiębiorczości.
Współtworzy ekspertyzy makroekonomiczne.
                                         

Dlaczego warto zostać naszym Członkiem i jakie korzyści wynikają ze wspólnego głosu polskich przedsiębiorców?

REPREZENTUJEMY
interesy Twojej firmy wobec organów administracji samorządowej, administracji państwowej oraz związków zawodowych pracowników
BUDUJEMY
pozytywny pozytywny wizerunek przedsiębiorców i ich roli w społeczeństwie
WSPÓŁPRACUJEMY
z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia przedsiębiorcom korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju na rynku
WNIOSKUJEMY
o zmiany, opiniujemy, zgłaszamy zastrzeżenia do aktów prawnych, a poprzez Konfederację Lewiatan oferujemy udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa
WYRAŻAMY
publicznie interesy naszych Członków m.in. poprzez przygotowywanie komunikatów prasowych, wypowiedzi medialnych
ANGAŻUJEMY SIĘ
na poziomie regionalnym w prace ważnych organów decyzyjnych województwa świętokrzyskiego
INTERWENIUJEMY
w sprawach istotnych dla naszych Członków, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
INTEGRUJEMY
poprzez pomoc w pozyskiwaniu partnerów i kontrahentów, kojarzenie firm, rozpowszechnianie ofert współpracy oraz organizację różnorodnych eventów
INICJUJEMY
debaty i spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, a także z posłami i senatorami
ORGANIZUJEMY
szkolenia, warsztaty, spotkania

Jak zostać członkiem ŚZPP Lewiatan?

  • Naszym Członkiem może zostać przedsiębiorstwo oraz osoba prowadząca działność gospodarczą
  • Składki Członkowskie są symboliczne, a udział we wszelkich inicjatywach Związku jest dla Członków bezpłatny. 
  • Wystarczy wypełnić deklarację wstąpienia, następnie na posiedzeniu Zarząd ŚZPP Lewiatan podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków firmy

Do pobrania

Wypełnij deklarację członkowską
Update cookies preferences