O nas

Zapytania ofertowe

Notatka z unieważnienia zapytania ofertowego z dn. 27.06.2024 r.

Notatka z unieważnienia zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki z dnia 27.06.2024 r.
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe z dn.27.06.2024 r. w celu rozeznania rynku na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki.
czytaj więcej

Notatka z unieważnienia zapytania ofertowego z dn. 17.06.2024 r.

Notatka z unieważnienia zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki (zgodnie z Wytycznymi dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027)
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe z dn.17.06.2024 r. w celu rozeznania rynku na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki.
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe z dn. 18.02.2022 dot. opracowania zindywidualizowanych materiałów edukacyjno-profilaktycznych dla uczestników projektu

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaprasza do przesłania oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest usługa na opracowanie zindywidualizowanych materiałów edukacyjno-profilaktycznych dla uczestników projektu na poziomie 4 zakładów pracy z województwa świętokrzyskiego w...
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13 kwietnia 2021 r. - postępowanie dot. przeprowadzenia usług o charakterze zdrowotnym wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275 uczestników

Dotyczy: realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie usług o charakterze zdrowotnym, w zakresie 4 dniowego pobytu dla każdego uczestnika wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275 pracowników świętokrzyskich firm, w tym ćwiczenia antystresowe i wspomagające narządy ruchu oraz edukacja...
czytaj więcej

Informacja z otwarcia kopert z dn. 26.04.2021 r. dot. zapytania ofertowego z dn. 13.04.2021- przeprowadzenia usług o charakterze zdrowotnym - pakietów rehabilitacyjno - pobytowych dla 275 os.

Dotyczy realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie usług o charakterze zdrowotnym, w zakresie 4 dniowego pobytu dla każdego uczestnika wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275 pracowników świętokrzyskich firm, w tym ćwiczenia antystresowe i wspomagające narządy ruchu oraz edukacja zdrowotna....
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe z dn. 13.04.2021 dot. przeprowadzenia usług o charakterze zdrowotny - pakietów rehabilitacyjno - pobytowych dla 275 osób

 Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie w okresie 01.05.2021-30.04.2022 usług o charakterze zdrowotnym, w zakresie 4 dniowego pobytu dla każdego uczestnika wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275...
czytaj więcej

Anulowanie zapytania ofertowego z dn.30.03.2021 dot. przeprowadzenia usług o charakterze zdrowotnym - pakietów rehabilitacyjno - pobytowych dla 275 os.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30.03.2021 dot. realizacji zamówienia, którego przedmiotem było: przeprowadzenie w okresie 01.05.2021-30.04.2022 usług o charakterze zdrowotnym, w zakresie 4 dniowego pobytu dla każdego uczestnika wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających...
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe z dn. 30.03.2021 dot. przeprowadzenia usług o charakterze zdrowotny - pakietów rehabilitacyjno - pobytowych dla 275 osób

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie w okresie 01.05.2021-30.04.2022 usług o charakterze zdrowotnym, w zakresie 4 dniowego pobytu dla każdego uczestnika wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275 pracowników świętokrzyskich firm,...
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 17.06.2020 r. - postępowanie dot. dostawy środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników projektu

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników w ramach projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”
czytaj więcej

Informacja z otwarcia kopert z dnia 12.06.2020 - postępowanie dot. dostawy środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników projektu

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę polegająca na dostawie środków ochrony indywidualnej dla 539 osób w ramach projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”.  
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2020 dot. dostawy środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników projektu

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: dostawa środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników projektu „ Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” realizowanego w ramach...
czytaj więcej

Wyniki szacowania z dn. 26.05.2020 - usługi dostawy środków ochrony indywidulanej dla 539 uczestników projektu

Dotyczy realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: usługa polegająca na dostawie środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników w projekcie „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata...
czytaj więcej

Wyniki szacowania z dn. 10 marca 2020 r. - kompleksowa organizacja 4 pikników połączonych z działaniami edukacyjno – zdrowotnymi dla pracowników i ich rodzinna terenie zakładów pracy organizowanych w okresie 04.2020 – 06.2020

Dotyczy realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: kompleksowa organizacja 4 (czterech) pikników połączonych z działaniami edukacyjno – zdrowotnymi dla pracowników i ich rodzinna terenie zakładów pracy organizowanych w okresie 04.2020 – 06.2020 r. w projekcie „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj....
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 24.06.2019 r. dot. przeprowadzenia 15 warsztatów antystresowych

Dotyczy zapytania ofertowego Zamawiającego na merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw i administracji samorządowej z obszarów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego, w...
czytaj więcej

Informacja z otwarcia kopert z dn. 4.07.2019 r. - postępowanie dot. przeprowadzenia 15 warsztatów antystresowych

Dotyczy zapytania ofertowego Zamawiającego na merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw i administracji samorządowej z obszarów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego, w...
czytaj więcej

Modyfikacja z dn. 28.06.2019 r. zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia 15 warsztatów antystresowych

Zmiana zapytania ofertowego zamawiającego na merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw i...
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia 15 warsztatów antystresowych

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej...
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 04.02.2019 r. dot. wyjazdów pobytowych dla 1100 osób

Dotyczy zapytania ofertowego Zamawiającego na przygotowanie i realizację indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z obszarów wiejskich OSI w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego w okresie od dnia 15.03.2019r. do...
czytaj więcej

Informacja z otwarcia kopert - postępowanie dot. wyjazdów pobytowych dla 1100 osób

Dotyczy: zapytania ofertowego Zamawiającego na przygotowanie i realizację indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z obszarów wiejskich OSI w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego w okresie od dnia...
czytaj więcej

Modyfikacja zapytania ofertowego z dn 19.02.2019 dot. wyjazdów pobytowych dla 1100 osób

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO na przygotowanie i realizację indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z obszarów wiejskich OSI w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego w...
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dot. wyjazdów pobytowych dla 1100 osób

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: przygotowanie i realizacja indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla 1 100...
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 02/11/KF/2018

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, w związku z...
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/11/KF/2018

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, zakończył...
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 02/11/KF/2018

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno– hotelarskiej” Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 02/11/2018/KF. 
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 01/11/KF/2018

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno– hotelarskiej” Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 01/11/2018/KF.
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/10/KF/2018

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357,...
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 01/10/ KF/2018

Szanowni Państwo, W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno– hotelarskiej” Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 01/11/2018/KF. Przedmiotem zamówienia jest...
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/08/NSZ/2018

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania dot. Zapytania ofertowego na usługę polegającą na zebraniu materiałów opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej 1 (jednego) artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kontekście...
czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi 24.08.2018 r.

W związku z wpłynięciem pytania związanego z zapytaniem ofertowym nr 01/08/2018/NSZ na usługę polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej 1 (jednego) artykułu branżowego, dotyczącego...
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 01/08/NSZ/2018

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 01/08/2018/NSz. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie...
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 06/02/NZS/2017

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 06/02/2017/NSz. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej 8 (ośmiu) artykułów branżowych, dotyczących szkolnictwa...
czytaj więcej

Zapytane ofertowe 05/10/NSZ/2016

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 05/10/2016/NSZ. Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu podczas odbywania elementów kształcenia dualnego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła...
czytaj więcej

Kształcenie zawodowe - oferta dla firm z regionu

    W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan poszukuje przedsiębiorstw, które chcą włączyć się w dualny system kształcenia w ramach...
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/08/NZS/2016

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego na usługę polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kontekście przedsiębiorczości i...
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/08/NZS/2016

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego na usługę badania przedsiębiorstw działających w ramach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny...
czytaj więcej

Zapytane ofertowe 4/08/NSZ/2016

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 04/08/2016. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego...
czytaj więcej

Zapytane ofertowe 3/08/NSZ/2016

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 03/08/2016. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu narzędzia badawczego, pozyskaniu respondentów do badania i przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), z udziałem...
czytaj więcej
Update cookies preferences