O nas

Informacja z otwarcia kopert z dn. 26.04.2021 r. dot. zapytania ofertowego z dn. 13.04.2021- przeprowadzenia usług o charakterze zdrowotnym - pakietów rehabilitacyjno - pobytowych dla 275 os.

Dotyczy realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie usług o charakterze zdrowotnym, w zakresie 4 dniowego pobytu dla każdego uczestnika wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275 pracowników świętokrzyskich firm, w tym ćwiczenia antystresowe i wspomagające narządy ruchu oraz edukacja zdrowotna. w okresie 01.05.2021 – 30.04.2022 r. dla uczestników projektu Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0015/20-00.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  Z OTWARCIA OFERT

 

Do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 wpłynęły 2 oferty.

 

Otwarcia ofert dokonano w dniu 26 kwietnia 2021 r.  o godz. 14.00

 

W załączeniu znajduje się zestawienie ofert złożonych w terminie.

Do pobrania

Update cookies preferences