O nas

Informacja z otwarcia kopert z dn. 4.07.2019 r. - postępowanie dot. przeprowadzenia 15 warsztatów antystresowych

Dotyczy zapytania ofertowego Zamawiającego na merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw i administracji samorządowej z obszarów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego, w ramach edukacji zbiorowej na terenie zakładów pracy w okresie 07.2019 - 12.2019.

Kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  Z OTWARCIA OFERT

Do dnia 4 lipca 2019 r. wpłynęły 4 oferty. Otwarcia ofert dokonano w dniu 5 lipca 2019r. o godz. 9.00. W załączeniu do ogłoszenia znajduje się zestawienie ofert złożonych w terminie. 

 

 

Do pobrania

Update cookies preferences