O nas

Zapytanie ofertowe nr 01/10/ KF/2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją grantu: „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno– hotelarskiej” Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 01/11/2018/KF. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop wraz z oprogramowaniem systemowym oraz 34 sztuk urządzeń typu tablet PC wraz z systemami operacyjnymi.

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

30213100-6 – Komputery przenośne

48620000-0 – Systemy operacyjne

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213200-7 – Komputer tablet

 

Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4; 25-512 Kielce, lub pocztą elektroniczną na adres: a.kaczor@szpp.eu, w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godz. 16.00

 

 

Do pobrania

Update cookies preferences