O nas

Zapytane ofertowe 4/08/NSZ/2016

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 04/08/2016. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjnych technologii z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz równości szans dla projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który będzie umieszczony na Regionalnym Portalu Zawodowym w zakładce „artykuły branżowe”.

Nazwa i kod CPV:

  • 92312210-6 usługi świadczone przez autorów.
  • 79821100-6 usługi korektorskie.

Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4; 25-512 Kielce, lub pocztą elektroniczną na adres: a.kaczor@szpp.eu, w terminie do dnia 18.08.2016 r. do godz. 16.00

Szczegółowa treść postępowania oraz załączniki znajdują się poniżej.

Do pobrania

Update cookies preferences