O nas

Zapytane ofertowe 05/10/NSZ/2016

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 05/10/2016/NSZ. Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu podczas odbywania elementów kształcenia dualnego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) :

 

Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4; 25-512 Kielce, lub pocztą elektroniczną na adres: a.kaczor@szpp.eu, w terminie do dnia 20.10.2016 r. do godz. 16.00

 

Szczegółowa treść postępowania oraz załączniki znajdują się poniżej.

Do pobrania

Update cookies preferences