O nas

Informacja z otwarcia kopert - postępowanie dot. wyjazdów pobytowych dla 1100 osób

Dotyczy: zapytania ofertowego Zamawiającego na przygotowanie i realizację indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z obszarów wiejskich OSI w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego w okresie od dnia 15.03.2019r. do 30.06.2020r.

 

Kod CPV: 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne,

85142100-7 Usługi fizjoterapii, 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 85144000-0 Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie, 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny, 5141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki.

 

loga

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  Z OTWARCIA OFERT

Do dnia 22 marca 2019r. wpłynęła 1 oferta. Otwarcia ofert dokonano w dniu 25 marca 2019r.  o godz. 9.00. W załączeniu do ogłoszenia znajduje się zestawienie ofert złożonych w terminie. 

 

Do pobrania

Update cookies preferences