O nas

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/08/NZS/2016

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego na usługę polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjnych technologii z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz równości szans dla projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który będzie umieszczony na Regionalnym Portalu Zawodowym w zakładce „artykuły branżowe”, informuje o rozstrzygnięciu postępowania.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Pana dr Artura Borcucha  

ul. Planty 13/14 Kielce 25-508 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, oraz kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał łączną sumę 50 punktów. Łączna cena oferty brutto:  1 900,00 zł.

Do pobrania

Update cookies preferences