O nas

Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/08/NSZ/2018

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania dot. Zapytania ofertowego na usługę polegającą na zebraniu materiałów opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej 1 (jednego) artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjnych technologii z uwzględnieniem  dobrych praktyk na rzecz równości szans dla projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które będą umieszczone na Regionalnym Portalu Zawodowym w zakładce „ artykuły branżowe”, informuje o rozstrzygnięciu postępowania.

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty,

Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Panią Olgę Darewicz- Uberman
Ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 57/28, 25-432 Kielce

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, oraz kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał łączną sumę 50 pkt. Łączna cena oferty brutto 2700,00 zł

 

 

Do pobrania