O nas

Anulowanie zapytania ofertowego z dn.30.03.2021 dot. przeprowadzenia usług o charakterze zdrowotnym - pakietów rehabilitacyjno - pobytowych dla 275 os.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30.03.2021 dot. realizacji zamówienia, którego przedmiotem było: przeprowadzenie w okresie 01.05.2021-30.04.2022 usług o charakterze zdrowotnym, w zakresie 4 dniowego pobytu dla każdego uczestnika wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275 pracowników świętokrzyskich firm, uczestników projektu Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika!, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0015/20-00,
powołując się na zapisy zapytania ofertowego §12 pkt 3. informuje o unieważnieniu postępowania.
Zamawiający powiadomi niezwłocznie o nowym terminie składania ofert. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Update cookies preferences