O nas

Informacja z otwarcia kopert z dnia 12.06.2020 - postępowanie dot. dostawy środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników projektu

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę polegająca na dostawie środków ochrony indywidualnej dla 539 osób w ramach projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”.

 

Kod CPV:

33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33141000-0 Jednorazowe, nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Z OTWARCIA OFERT

 

Do dnia 10 czerwca 2020 r. wpłynęła 1 Oferta. Otwarcia ofert dokonano w dniu 12 czerwca 2020 r. o godz.10.00.  Poniżej zestawienie ofert złożonych w terminie:

Firma oraz adres Wykonawcy:  Sagami Sp. z o.o., Jasionna 96, 28-300 Jędrzejów

Numer oferty: 1

Data wpływu: 10 czerwca 2020 godz. 10.30

W załaczeniu informacja o otwarcia kopert.

Do pobrania

Update cookies preferences