O nas

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/08/NZS/2016

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego na usługę badania przedsiębiorstw działających w ramach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje o rozstrzygnięciu postępowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Nazwa firmy: ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.,

Adres firmy: ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, doświadczenia, doświadczenia we wskazanych obszarach tematyczny oraz potencjału kadrowego. Wykonawca uzyskał łączną sumę 100 punktów. Łączna cena oferty brutto:  30 057, 51 zł

 

 

 

Do pobrania

Update cookies preferences