O nas

Zapytane ofertowe 3/08/NSZ/2016

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 03/08/2016. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu narzędzia badawczego, pozyskaniu respondentów do badania i przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), z udziałem przedsiębiorców/przedstawicieli kadry kierowniczej najwyższego szczebla/przedstawicieli kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, działających w ramach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego na potrzeby projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Nazwa i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

  • 79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
  • 731110000 – Usługi badawcze

 

Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4; 25-512 Kielce, lub pocztą elektroniczną na adres: a.kaczor@szpp.eu, w terminie do dnia 11.08.2016 r. do godz. 16.00

 

Szczegółowa treść postępowania oraz załączniki znajdują się poniżej.

Do pobrania

Update cookies preferences