O nas

Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/10/KF/2018

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego nr 01/10/KF/2018 z dnia 16.10.2018 roku na usługę polegającą na dostawie 12 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop wraz z oprogramowaniem systemowym oraz 34 sztuk urządzeń typu tablet PC wraz z systemami operacyjnymi na potrzeby realizacji grantu pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”

W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

DSG SOFTWARE Marcin Gawlik

Ul. Piotra Ściegiennego 177

25-116 Kielce

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, oraz kryterium terminu realizacji zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał łączną sumę 80 pkt Łączna cena oferty brutto 53 200,00 zł.

Update cookies preferences