Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Czerwiec 2017

czerwiec

29

2017

Letnie Spotkanie Lewiatana już 13 lipca!

W ogrodach Konfederacji Lewiatan, przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie, 13 lipca br. odbędzie się tradycyjne Letnie Spotkanie Lewiatana. Wydarzenie to gromadzi nie tylko przedsiębiorców i działaczy społecznych, ale również polityków z pierwszych stron gazet czy publicystów. Gościem specjalnym tegorocznego spotkanie...
czytaj więcej

czerwiec

28

2017

Apteki: jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET apelują o jak najszybsze przeprowadzenie reformy rynku aptecznego. Długoterminowe i ostateczne zdefiniowanie podstaw prawnych działalności aptek jest niezbędne dla odejścia...
czytaj więcej

czerwiec

27

2017

Wysokie kary za niewdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych

W maju 2018 roku zacznie obowiązywać GDPR/RODO – unijne przepisy o ochronie danych osobowych przyjęte w kwietniu 2016 roku. Nakładają one na firmy zbierające i analizujące dane obowiązek ochrony większej liczby danych konsumentów, a także udostępniania ich osobom, których dotyczą i kasowania na ich żądanie. Mimo że prace nad nowymi...
czytaj więcej

czerwiec

26

2017

Coraz bardziej brakuje rąk do pracy

Bezrobocie na koniec maja br. wyniosło 7,4 proc., czyli spadło o 0,3 pkt proc. w stosunku do kwietnia br - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2016 r. bezrobocie wynosiło 9,1 proc.
czytaj więcej

czerwiec

26

2017

Przedstawiciele ŚZPP Lewiatan narodzeni podczas Święta Kielc

W pierwszym dniu tegorocznego Święta Kielc, 23 czerwca prezydent miasta Wojciech Lubawski i przewodniczący Rady Miasta Dariusz Kozak wręczyli nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnienia i ochrony kultury za ubiegły rok. Uroczystość odbyła się na dużej scenie Kieleckiego Centrum...
czytaj więcej

czerwiec

22

2017

RDS chce być skuteczna i samodzielna

Jako patron dialogu społecznego w Polsce, chciałbym zapewnić, że będę realizował założenia konsensusu, który wypracuje Rada Dialogu Społecznego. Jest to istotne dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w Pałacu ...
czytaj więcej

czerwiec

22

2017

Nowe dotacje dla firm - śniadanie biznesowe

Czasopismo Fundusze Europejskie zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne o możliwościach pozyskania środków na rozwój działalności.
czytaj więcej

czerwiec

21

2017

Obradowało Walne Zgromadzenie ŚZPP Lewiatan

20 czerwca 2017 roku w Stacji Biznesu w Kielcach podsumowaliśmy kolejny rok aktywnego funkcjonowania  Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
czytaj więcej

czerwiec

21

2017

Partnerzy społeczni proponują zmiany w KFS

Umożliwienie korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wszystkim osobom/podmiotom odprowadzającym składkę na Fundusz Pracy, dofinansowanie szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich, które są w coraz większym stopniu potrzebne na rynku pracy, wprowadzenie górnego limitu rocznego dofinansowania dla firmy, który...
czytaj więcej

czerwiec

20

2017

Biznes Adapter - nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna nabór...
czytaj więcej

czerwiec

19

2017

Firmy poznały możliwości wsparcia ze środków unijnych

Szanse, możliwości i sposoby finansowania ze środków unijnych zostały przybliżone świętokrzyskim przedsiębiorcom i przedstawicielom firm podczas seminarium w ramach cyklu ogólnopolskich spotkań „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020”. Seminarium odbyło się 14 czerwca br. w Stacji Biznesu w Kielcach. Spotkanie zorganizował ŚZPP...
czytaj więcej

czerwiec

19

2017

Umożliwienie szpitalom pobierania opłat to prosta droga do nadużyć

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej ma umożliwić szpitalom publicznym pobieranie opłat za operację czy hospitalizację. Ma też zakazać oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie przez placówki publiczne aktywów trwałych, np. laboratoriów, stacji dializ.
czytaj więcej

czerwiec

14

2017

Firmy chcą lepiej wykorzystywać dane z rejestrów publicznych

Konfederacja Lewiatan z aprobatą przyjmuje działania Ministerstwa Cyfryzacji zmierzające do usprawnienia i podniesienia bezpieczeństwa systemu zbierania danych w rejestrach publicznych oraz proponuje głębsze zmiany, które pozwoliłyby przedsiębiorcom na wykorzystanie w szerszym zakresie informacji zgromadzonych w Systemie Rejestrów...
czytaj więcej

czerwiec

14

2017

Pracodawcy proszą o pomoc premier Szydło

Pracodawcy apelują do premier Beaty Szydło o pilną nowelizację przepisów, które dają inspektorom ZUS zbyt duże uprawnienia. Nowe regulacje, które obowiązują od kilku dni, mogą stać się narzędziem represji wobec firm, zgodnie z zasadą „dajcie mi firmę, a ja paragraf na nią już mam". Pod listem, który trafił już do...
czytaj więcej

czerwiec

13

2017

Podzielonej płatności boją się szczególnie mikroprzedsiębiorcy

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) powinni uzyskać większą ochronę, żeby nie byli narażeni na zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Pozbawienie sprzedawców możliwości swobodnego dysponowania kwotą VAT pobieraną od nabywcy może zagrozić płynności finansowej mikroprzedsiębiorców. Konieczne...
czytaj więcej

czerwiec

12

2017

Ruszyła rejestracja na siódmą edycję EFNI w Sopocie

Od 1 czerwca można rejestrować się na siódme Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Tegoroczna edycja obywa się pod hasłem „Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu."
czytaj więcej

czerwiec

12

2017

Akademia Lewiatana: Zmiany VAT w 2017r.

Konfederacja Lewiatan wraz z Kancelarią Ożóg Tomczykowski, mają zaszczyt zaprosic na szkolenie, którego celem jest wskazanie metod przeciwdziałania oszustwom w VAT, podejmowanym przez ustawodawcę oraz narzędziom jakimi w tym względzie administrację podatkową dysponuje od 1 stycznia 2017 r.  Zmiany w przepisach o VAT w 2017 r. nie...
czytaj więcej

czerwiec

09

2017

O zmianach w systemie emerytalnym w Punktach Widzenia

Zmiany w systemie emerytalnym były tematem „Punktów Widzenia” Radia Kielce. Zaproszeni goście dyskutowali o tym jak obniżenie wieku emerytalnego wpłynie na świętokrzyską gospodarkę. Wśród nich była dr Anna Kaczor-Małecka, Dyrektor Biura ŚZPP Lewiatan.
czytaj więcej

czerwiec

08

2017

500 mln dla firm z Polski Wschodniej w 2018 r.

Komitet Monitorujący PO Polska Wschodnia 6 czerwca br. przyjął sprawozdanie z realizacji programu w 2016 r.
czytaj więcej

czerwiec

07

2017

Lewiatan ostrzega: będzie trudniej zatrudniać cudzoziemców

Wprowadzenie zezwolenia sezonowego na pracę czy modyfikacja tzw. systemu oświadczeniowego sformalizują procedurę krótkoterminowego zatrudniania cudzoziemców. Już dzisiaj przedsiębiorcy sygnalizują, że w przypadku zwykłych zezwoleń,  na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać kilka miesięcy – ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając...
czytaj więcej

czerwiec

07

2017

Płaca minimalna rośnie szybciej niż wydajność pracy

Rząd zdecydował o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku o 80 zł, do 2080 zł. Konfederacja Lewiatan proponowała, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 2050 zł.
czytaj więcej

czerwiec

06

2017

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie ŚZPP Lewiatan 2017

Szanowni Państwo,   Działając na podstawie § 17 pkt. 2 Statutu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w imieniu Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zapraszamy na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dn. 20 czerwca...
czytaj więcej

czerwiec

06

2017

Podkarpacie i Świętokrzyskie – pomysły na rozwój

W podrzeszowskiej Jasionce 31 maja br. podsumowano inicjatywę „Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz Ministerstwa Rozwoju, a także marszałkowie województw podkarpackiego i  świętokrzyskiego - Władysław Ortyl i...
czytaj więcej

czerwiec

06

2017

Jest szansa na wzrost inwestycji w badania i rozwój

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.  
czytaj więcej

czerwiec

05

2017

Płace będą rosły coraz szybciej

W najbliższych kwartałach wynagrodzenia będą rosły szybciej. Duży popyt na nowych Pracowników napotka na zmniejszającą się ich podaż.
czytaj więcej

czerwiec

01

2017

O wyzwaniach rozwojowych dla Polski i UE w Kielcach

Unia Europejska musi przejść od zarządzania kryzysami do zarządzania Unią - mówił w Kielcach dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce podczas Dialogu Obywatelskiego, który odbył się w ramach konferencji „Wyzwania rozwojowe Polski w Europie. Przyszłość Unii Europejskiej”. Organizatorami ...
czytaj więcej

czerwiec

01

2017

Spotkanie informacyjne dotyczące projektów eliminujących czynniki ryzyka dla zdr

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ  zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Możliwości wsparcia pracowników w zakresie poprawy zdrowia i warunków pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”.  
czytaj więcej

czerwiec

01

2017

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017

W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 w dniach 10 czerwca - 10 września firmy z województwa świętokrzyskiego wpisujące się w tematykę Wystawy mogą wziąć udział w wyjazdowej misji gospodarczej organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa...
czytaj więcej

czerwiec

01

2017

Polfol ufundował nagrody dla młodych informatyków

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach 30 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków oraz konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat". Organizatorami wydarzenia byli: Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia...
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences