Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Marzec 2018

marzec

29

2018

Wyzwania dla rządu Mateusza Morawieckiego

Zwiększenie liczby pracujących, poprawa jakości zasobów pracy, wprowadzenie uproszczeń i ułatwień w podatkach, ujednolicenie interpretacji podatkowych, sprawne wdrożenie Konstytucji Biznesu, rezygnacja z ustawy o jawności życia publicznego, zmiany w procesie stanowienia prawa i poprawa jakości ustaw - to zdaniem Konfederacji Lewiatan,...
czytaj więcej

marzec

29

2018

Zatrudnienie rośnie, ale tylko w połowie województw

W UE28 zatrudnienie wzrosło w 2016 r. w 84 proc. regionów. W Polsce, na 16 województw wzrost zatrudnienia zanotowano w 8. regionach - podał Eurostat.
czytaj więcej

marzec

29

2018

Seminarium regionalne "Patent na sukces"

Centrum Obsługi Inwestora przy Urzędzie Miasta Kielce zaprasza do udziału w interesującym wydarzeniu. 6 kwietnia do Kielc przyjadą przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy opowiedzą o nowym projekcie dla młodych firm – Polskie Mosty Technologiczne. Jest to działanie dedykowane rozwijającym się przedsiębiorstwom z całej...
czytaj więcej

marzec

27

2018

Stanisław Rupniewski był gościem Radia Kielce

Prezes PHT SUPON, Stanisław Rupniewski  był gościem programu Radia Kielce „Na każdą pogodę”, w którym wypowiedział się m.in. o tym jak kierowane przez niego przedsiębiorstwo poszukuje wartościowych pracowników.  
czytaj więcej

marzec

27

2018

Stypendia dla pielęgniarek i położnych to za mało

Ministerstwo Zdrowia zastanawia się nad wprowadzeniem zachęt dla pielęgniarek i położnych, aby je przekonać do pozostania w Polsce i wykonywania wyuczonego zawodu w kraju. To krok w dobrym kierunku. Liczy się każda inicjatywa, która pomoże ratować dramatyczną sytuację kadrową w ochronie zdrowia - uważa Konfederacja ...
czytaj więcej

marzec

26

2018

Radio Kielce o debacie ŚZPP Lewiatan

W dniu 21 marca 2018 roku w Pałacyku T. Zielińskiego odbyła się organizowana przez nas debata  „Gospodarka 2018 – perspektywa biznesu”. Zachęcamy do zapoznania się z relacją Radia Kielce z wydarzenia.   Radio Kielce: Inwestycje są niezbędne, aby oferować atrakcyjne miejsca...
czytaj więcej

marzec

26

2018

Inwestycje przedsiębiorstw w 2017 r. dalekie od optymizmu

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw średnich i dużych wzrosły w 2017 r. o 3,4 proc. (r/r; w cenach stałych) i wyniosły 126,2 mld zł - podał GUS prezentując Biuletyn Statystyczny oraz Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej.
czytaj więcej

marzec

23

2018

Stopa bezrobocia może spaść poniżej 6 proc.

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 6,8 proc., wobec 6,9 proc. w styczniu - podał GUS.  
czytaj więcej

marzec

23

2018

Opłaca się pracować w wieku powyżej 65 lat

Najwyższe wynagrodzenia otrzymują osoby w wieku 65 lat i więcej, ponad 130 proc. średniej w gospodarce. Najniższe wynagrodzenie otrzymują najmłodsi pracownicy, do 24 lat, 67 proc. średniej w gospodarce - informuje GUS w najnowszej publikacji Struktura wynagrodzeń wg zawodów w październiku 2016 r.
czytaj więcej

marzec

23

2018

Debatowali o perspektywach gospodarczych

 „Gospodarka 2018 – perspektywa biznesu” – pod takim hasłem odbyła się debata dotycząca prognoz gospodarczych, której organizatorem był ŚZPP Lewiatan. Wzięli w niej udział  przedstawiciele Konfederacji Lewiatan: dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek - główna ekonomistka, Jeremi Mordasewicz -...
czytaj więcej

marzec

22

2018

Pracownicze plany kapitałowe rodzą dużo pytań

Wprowadzenie sprawnego systemu wsparcia dodatkowego oszczędzania na starość może przyczynić się do zwiększenia długoterminowych oszczędności oraz poprawy efektywności ich inwestowania. Jednakże projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), spowoduje wzrost kosztów pracy (składki do PPK i koszty administracyjne). W znacznej mierze...
czytaj więcej

marzec

22

2018

Banki sprawdzą niekaralność pracownika

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych, wychodzą naprzeciw postulatom przedsiębiorców - uważa Konfederacja Lewiatan.
czytaj więcej

marzec

21

2018

Inwestycje infrastrukturalne dynamicznie ruszyły

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w lutym 2018 r. o 7,4 proc. r/r, a produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 31,4 proc. - podał GUS.
czytaj więcej

marzec

20

2018

Bądź Odpowiedzialnym Pracodawcą – to jest modne!

Jak wynika z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 r.” przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak aż 46% ankietowanych jako najlepszy benefit pracowniczy uznaje rozszerzone pakiety opieki medycznej. Natomiast badania Hays Poland 2018 wskazują, że taki benefit oferuje zaledwie 21% pracodawców. Z kolei...
czytaj więcej

marzec

20

2018

Rozpoczynamy dyskusję nad nowym Kodeksem pracy

Nie trzeba przekonywać, że 18 miesięczny okres pracy nad dwoma poważnymi projektami, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy to okres zbyt krótki, aby powstały do końca przemyślane propozycje, które rzecz jasna zawierając wiele kompromisów, stanowiłyby całościowe spojrzenie na materię prawa pracy.
czytaj więcej

marzec

20

2018

Konferencja „Mediacja gospodarcza dla przedsiębiorców”

W 2017 roku czas trwania spraw gospodarczych w sądach rejonowych wynosił 9 miesięcy, a w okręgowych ponad 6 miesięcy. Natomiast mediacje kończyły się średnio po ok. 3 miesiącach. Spadła liczba skierowań z sądów do mediacji, ale wzrosła za to liczba ugód - podkreślali przedstawiciele resortów sprawiedliwości oraz ...
czytaj więcej

marzec

19

2018

Bez presji płacowej, ale pracodawcy nie mogą spać spokojnie

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym 2018 r. o 1,4 proc. r/r, a w stosunku do stycznia br. spadły o 0,2 proc. - podał GUS.
czytaj więcej

marzec

19

2018

Centrom dystrybucji grożą kary za handel w niedziele

Przedstawione przez resort rodziny i Państwową Inspekcję Pracy wytyczne w sprawie definicji „placówki handlowej" oznaczają, że wbrew treści ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, zakaz obejmie dużą cześć centrów dystrybucyjnych, co jest zaskoczeniem dla przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan apeluje do PIP o ...
czytaj więcej

marzec

19

2018

ANKIETA: Zatrudnienie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców staje się coraz istotniejszym tematem dla naszych członków. Konfederacja Lewiatan przygotowuje opracowanie ws. sytuacji na rynku pracy i wyzwań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Opracowanie ma obejmować również  rekomendacje co do zmian przepisów.
czytaj więcej

marzec

15

2018

Bilans członkostwa Polski w UE nie budzi wątpliwości

W 2016 r. PKB per capita w Polsce wyniósł  68 proc. przeciętnego PKB per capita w UE28 - podał Eurostat.
czytaj więcej

marzec

14

2018

Kodeks pracy napisany na nowo

Dzisiaj lub jutro eksperci zasiadający w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy przekażą projekt nowego kodeksu pracy minister rodziny Elżbiecie Rafalskiej.
czytaj więcej

marzec

14

2018

Spotkanie dla przedsiębiorców

Finansowanie zwrotne w postaci pożyczek i poręczeń to temat spotkania dla przedsiębiorców, które odbędzie się 23 marca o godz. 10.00 w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Podzamczu.  
czytaj więcej

marzec

13

2018

Nagrody dla najlepszych przedsiębiorców

Z inicjatywy samorządu powiatu kieleckiego, 6 kwietnia wręczone zostaną nagrody gospodarcze „Łysogórski Tytan”. – To wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku, które będzie wspierać, promować przedsiębiorców i wyróżniać najlepszych w powiecie kieleckim – mówi starosta kielecki,...
czytaj więcej

marzec

13

2018

Duże firmy zapowiadają wzrost inwestycji

Aż 72 proc. dużych przedsiębiorstw planuje w tym roku wzrost inwestycji, 52 proc. zwiększy zatrudnienie - wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.
czytaj więcej

marzec

13

2018

25 lat sukcesu jednolitego rynku

Od 25 lat jednolity rynek UE jest kamieniem węgielnym integracji europejskiej oraz silnym czynnikiem wzrostu i zatrudnienia, przynosząc ogromne korzyści europejskim firmom i obywatelom. Tylko w latach 1992-2006 zapewnił dodatkowy zysk w wysokości około 233 miliardów euro i 2,8 miliona nowych miejsc pracy.
czytaj więcej

marzec

12

2018

Ministerstwo Środowiska wycofało zły projekt ustawy z Sejmu

Po krytyce przedsiębiorców Ministerstwo Środowiska wycofało z Sejmu projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Konfederacja Lewiatan wielokrotnie wskazywała, że doprowadzi on do komplikacji postępowań administracyjnych w trakcie...
czytaj więcej

marzec

09

2018

Zmiany w emeryturach powinny służyć pracownikom i gospodarce

Odbudowa filara kapitałowego - to główny cel projektu zmian w systemie emerytalnym, który zapowiedzieli  politycy PO.
czytaj więcej

marzec

09

2018

Rok 2018 rokiem Jubileuszu 20 – lecia powiatu kieleckiego

Podczas sesji Rady Powiatu w Kielcach ogłoszono rok 2018 rokiem Jubileuszu 20 – lecia powiatu kieleckiego. -  Mam nadzieję, że ten wyjątkowy rok będzie doskonałą okazją, aby przypomnieć mieszkańcom regionu ważne wydarzenia lokalnej historii, zapoznać z zapomnianymi faktami historycznymi, które wpływały na kształt i rozwój...
czytaj więcej

marzec

09

2018

Powstanie system kształcenia kadr dla motoryzacji

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), Polska Izba Motoryzacji (PIM) oraz Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP), członek Konfederacji Lewiatan, powołają ogólnokrajową Radę ds. kompetencji w sektorze motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności). Umowa z Polską Agencją Rozwoju ...
czytaj więcej

marzec

08

2018

Mediacje gospodarcze dla przedsiębiorców - debata merytoryczna

W ramach realizowanego projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji" Konfederacja Lewiatan zaprasza na debatę merytoryczną, która otworzy dyskusję nt. utworzenia zintegrowanego i kompleksowego systemu mediacji gospodarczych o zasięgu ogólnopolskim oraz stworzenia standardów mediacji w istniejących oraz nowopowstałych centrach (CAM)....
czytaj więcej

marzec

08

2018

Marc Lemaitre gościł w Kielcach

O przyszłości unijnego budżetu i polityki spójności, finansowaniu polityki regionalnej po roku 2020 oraz ofercie Unii Europejskiej dla młodych ludzi można było porozmawiać z Dyrektorem Generalnym DG REGIO Markiem Lemaître podczas dwóch Dialogów Obywatelskich w Kielcach. Spotkania z samorządowcami, przedsiębiorcami i z...
czytaj więcej

marzec

08

2018

Inwestycje w naukę i uczelnie niezbędne

W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów, a w przyszły wtorek rząd mają się zająć projektem ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej też Konstytucją dla Nauki. Konfederacja Lewiatan uważa, że konieczne są daleko idące zmiany w systemie finansowania szkolnictwa wyższego.
czytaj więcej

marzec

08

2018

Pracownicy intensywnie poszukiwani

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 6,8 proc., wobec 6,9 proc. w styczniu - szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
czytaj więcej

marzec

07

2018

Prawie dwie trzecie firm obawia się zmian w prawie i działań administracji

44 proc. przedsiębiorstw ocenia, że warunki prowadzenia firmy w 2017 roku pogorszyły się  w porównaniu z latami poprzednimi, 48 proc. uważa, że się nie zmieniły, a tylko 8 proc. jest przekonanych, że się poprawiły. Jednocześnie 64 proc. przedsiębiorców obawia się w tym roku zmian w prawie i działań administracji - wynika z badania...
czytaj więcej

marzec

05

2018

Już jutro Marc Lemaitre odwiedzi Kielce!

We wtorek 6 marca Marc Lemaitre - Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE spotka się z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego w ramach Dialogów Obywatelskich.
czytaj więcej

marzec

02

2018

Delegowanie pracowników w UE niekorzystne dla polskich firm

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, bułgarskiej prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego ogłosili wstępne porozumienie w sprawie delegowania pracowników. Nowe przepisy utrudnią konkurencję ze strony polskich firm za granicą i mogą się przyczynić do ich stopniowego wypierania z rynków innych państw UE – uważa Konfederacja...
czytaj więcej

marzec

02

2018

Konsultacje ustawy o podatku od towarów i usług

Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
czytaj więcej

marzec

01

2018

Kolejna nagroda dla Stanisława Rupniewskiego!

Prezes firmy SUPON,  Stanisław Rupniewski otrzymał tytuł Człowieka Roku 2017 w województwie świętokrzyskim.  Laureatów plebiscytu Echa Dnia poznaliśmy podczas uroczystej gali finałowej, która odbyła się 23 lutego  w Kieleckim Centrum Biznesu.  
czytaj więcej

marzec

01

2018

Biuletyn informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dla członków Komitetów Monitorujących RPO.
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences