Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Listopad 2018

listopad

30

2018

W 2019 roku firmy czekają duże wyzwania

Po dwóch latach dynamicznego wzrostu, w 2019 roku gospodarka zwolni. Kilka przyczyn złoży się na spowolnienie. I nie chodzi tu jedynie o pogarszającą się koniunkturę w Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech oraz rosnące tendencje protekcjonistyczne na...
czytaj więcej

listopad

29

2018

Pracodawcy apelują do prezydenta o ratowanie dialogu

• Rada Dialogu Społecznego nie spełnia większości pokładanych w niej oczekiwań. • Wielu uczestników dialogu społecznego po stronie rządowej...
czytaj więcej

listopad

28

2018

Zbyt wysoki wzrost opłat egzekucyjnych

Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan  
czytaj więcej

listopad

26

2018

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, W imieniu Enterprise Europe Network przy Świętokrzyskim...
czytaj więcej

listopad

26

2018

Nie rezygnujmy z rozbudowy wiatraków na lądzie

W założeniach polityki energetycznej do 2040 r., przygotowanych przez Ministerstwo Energii, zakłada się, że w 2030 r. 60 proc. prądu będzie pochodziło z węgla. W 2033 r. ma pojawić się elektrownia jądrowa, a w następnych latach będą oddawane kolejne bloki jądrowe (co 2 lata nowy). Zapowiedziano...
czytaj więcej

listopad

23

2018

Jesienne O Biznesie przy kawie za nami

W Kielcach w Terminalu Spotkań 22 listopada br. odbyło się wyjątkowe spotkanie z Ekspertami europejskiej sieci Early Warning Europe.
czytaj więcej

listopad

23

2018

O digitalizacji i sztucznej inteligencji na ThinkDigital.eu

20 listopada br. odbył się w Brukseli szczyt cyfrowy poświęcony digitalizacji medycyny, cyberbezpieczeństwu oraz skutkom etycznym i społecznym sztucznej inteligencji. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, Andrzej Cieślak...
czytaj więcej

listopad

23

2018

Środowisko. Nowa procedura uznania produktu ubocznego

Od 29 sierpnia 2018 roku, o uznaniu odpadów za produkt uboczny decyduje marszałek województwa w drodze decyzji administracyjnej. Tego dnia weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach (Dz. U....
czytaj więcej

listopad

23

2018

Opodatkowanie bonów VAT będzie prostsze

• Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. • Projekt zakłada wprowadzenie do ustawy o VAT definicji bonu jednego...
czytaj więcej

listopad

22

2018

Wyniki finansowe firm zwiastują ożywienie w inwestycjach

Ważne dla firm: Poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw następuje w branżach mniej rentownych, natomiast pogorszenie dotyka sektory najbardziej rentowne.
czytaj więcej

listopad

21

2018

Produkcja rośnie, ale spowolnienie puka do drzwi

Ważne dla firm: Spowolnienie gospodarcze w Europie Zachodniej zaczyna powoli docierać do polskich przedsiębiorstw, ale na razie ma wyjątkowo łagodny przebieg.
czytaj więcej

listopad

21

2018

Zaproszenie na konferencję: Wsparcie dla pracodawców 2019

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na konferencję Wsparcie dla Pracodawców 2019  
czytaj więcej

listopad

20

2018

Praca 4.0. Coraz trudniej utrzymać pracownika w firmie

Przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy nie tylko ze znalezieniem nowych osób do pracy, ale również z utrzymaniem już zatrudnionych. Publiczne służby zatrudnienia nie nadążają za zmianami na rynku pracy. Aby...
czytaj więcej

listopad

20

2018

Wspólne stanowisko pracodawców po wyroku TK

Z ulgą przyjmujemy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ustawa o zniesieniu limitu składek na ZUS jest niezgodna z Konstytucją. Rozczarowuje brak uwzględnienia podnoszonych przez Prezydenta uchybień w...
czytaj więcej

listopad

20

2018

Niepokojąco wysoka fluktuacja kadr przy obsłudze funduszy

Zdaniem Konfederacji Lewiatan: • Zmiany kadrowe w systemie wdrażania funduszy unijnych są niepokojąco duże. • Przyczyną tego zjawiska mogą być...
czytaj więcej

listopad

16

2018

Korzyści i ryzyka zawierania Ponadnarodowych Umów

13 listopada br. odbyła się w Rzymie konferencja poświęcona roli Ponadnarodowych Umów zawieranych pomiędzy firmami a pracownikami (Transnational Company Agreements, TCAs) w promowaniu dialogu społecznego, społecznej odpowiedzialności firm i praw człowieka w...
czytaj więcej

listopad

16

2018

TK uchronił rząd i parlament przed złym prawem

TK uchronił rząd i parlament przed złym prawem
czytaj więcej

listopad

16

2018

Uwagi do nowego prawa energetycznego

Zdaniem Konfederacji Lewiatan: • W projekcie konsultowanej ustawy prawo energetyczne nie jest określona odpowiedzialność operatora informacji pomiarowych...
czytaj więcej

listopad

14

2018

Środowisko. Będzie więcej kontroli nad gospodarką odpadami

Nowelizacja ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 poz. 1471) została ogłoszona jako część tzw. „pakietu odpadowego" wraz z nowelizacją ustawy o odpadach. Reformy mają na celu zwiększenie kontroli nad gospodarką odpadami, zlikwidowanie...
czytaj więcej

listopad

14

2018

Nie najlepszy czas na zwiększanie konkurencyjności MSP w UE

Ważne dla firm: Niestety, minął już najlepszy czas na zwiększenie konkurencyjności naszych małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim.
czytaj więcej

listopad

13

2018

O Biznesie przy kawie- zaproszenie

Wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne spotkanie w Kielcach  
czytaj więcej

listopad

13

2018

Będą pieniądze na promocję rodzimych produktów za granicą

9.11.2018 Wiceprezes ŚZPP Lewiatan Pan Marek Banasik na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach uczestniczył w spotkaniu dotyczącego nowego programu...
czytaj więcej

listopad

06

2018

Konsultacje Obywatelskie

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje obywatelskie w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Ich wyniki zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich 9 maja 2019 roku, podczas szczytu w Sybinie, w Rumunii. Dwa tygodnie później odbędą się wybory do...
czytaj więcej

listopad

08

2018

Pracodawcy za zniesieniem opłaty targowej

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje zniesienie opłaty targowej. Stanowi ona nieproporcjonalne obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i trudno znaleźć dla niej uzasadnienie w...
czytaj więcej

listopad

08

2018

Wolne 12 XI ustanowione z naruszeniem zasad państwa prawa

Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. To przykład bardzo złej legislacji - uważa Konfederacja Lewiatan.  ...
czytaj więcej

listopad

07

2018

11. Edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to największe na świecie, organizowane w 170 krajach, wydarzenie promujące świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Tegoroczna, jedenasta edycja wydarzenia odbywać się będzie pod hasłem...
czytaj więcej

listopad

07

2018

Spotkanie informacyjne w Kielcach Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców

Kolejne spotkanie informacyjne w Kielcach „Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców na rozwój działalności w 2018 r.” ...
czytaj więcej

listopad

06

2018

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej za bardzo obciąży pracodawców

W kolejnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej uwzględniono szereg poprawek, o które zabiegali pracodawcy. Wciąż jednak wątpliwości budzą przepisy przejściowe, wprowadzające wymóg dostosowania do nowych przepisów sposobu...
czytaj więcej

listopad

06

2018

Działania Lewiatana ws. ePrivacy oraz Privacy Shield

Rozporządzenie ePrivacy
czytaj więcej

listopad

06

2018

Solidarność i Lewiatan apelują o wydłużenie vacatio legis

Po odroczeniu przez Trybunał Konstytucyjny do 13 listopada br. rozprawy dotyczącej ustawy znoszącej górny limit składek na ZUS, tzw. 30-krotność, firmy i pracownicy nadal nie wiedzą jakie składki na ubezpieczenie społeczne zapłacą od 1 stycznia 2019 roku. To nie...
czytaj więcej

listopad

06

2018

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie SPC manufacturing waiver

SPC MW to nowe miejsca pracy, wzrost gospodarczy, poprawa konkurencyjności firm europejskich oraz praw pacjentów w UE  
czytaj więcej

listopad

06

2018

Wspólna odpowiedzialność za sprzątanie plastików

Parlament Europejski przeważającą liczbą głosów poparł propozycję dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącą ograniczenia stosowania plastików jednorazowego użytku. Dzisiaj COREPER 1, najważniejszy organ przygotowawczy Rady, ma przyjąć stanowisko i udzielić...
czytaj więcej

listopad

06

2018

Spotkania ekspertów w Brukseli

Projekt dyrektywy dot. przeciwdziałania promowaniu treści terrorystycznych on-line. Spotkania ekspertów w Brukseli  
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences