Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Lipiec 2021

lipiec

30

2021

Inflacja najwyższa od ponad 10 lat

W lipcu za towary i usługi płaciliśmy o 5 procent więcej niż w tym samym okresie przed rokiem - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Inflacja jest najwyższa od ponad 10 lat. Granica psychologiczna została przekroczona utwierdzając ekspertów, że mamy do czynienia z trwałym i przyspieszającym trendem wzrostu cen - komentuje...
czytaj więcej

lipiec

29

2021

Polski Ład. Niemiłe niespodzianki dla firm i wynajmujących prywatne mieszkania

Po wprowadzeniu zmian podatkowych wynajmowanie budynków i lokali mieszkalnych stanie się mniej opłacalne. Stracą ci, którzy będą amortyzować środki trwałe używane przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczej. Nowi podatnicy nie będą mogli już skorzystać z karty podatkowej - ostrzega Konfederacja...
czytaj więcej

lipiec

28

2021

Webinarium "Problemy z płynnością - narzędzia i rozwiązania"

5 sierpnia 2021 r. (czwartek)godz.: 10:00-12:00Udział bezpłatny W imieniu Konfederacji Lewiatan zapraszamy na praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym przedsiębiorstwami, w ramach których omówione będą symptomy wskazujące na możliwe problemy...
czytaj więcej

lipiec

28

2021

Komisja Europejska przygotowuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów

Już w przyjętym w listopadzie 2020r. przez Komisję Europejską programie na rzecz konsumentów wskazano na kluczowe obszary, które powinny stać się priorytetem dla europejskiej polityki konsumenckiej w najbliższych latach. To m.in.: wzmocnione ekologiczne podejście, bezpieczeństwo cyfrowe, ochrona słabszych uczestników rynku...
czytaj więcej

lipiec

28

2021

Zakaz handlu w niedziele bez rozstrzygnięcia w TK

Trybunał Konstytucyjny nie orzekł, że ograniczenie handlu w niedziele jest lub nie jest zgodne z Konstytucją. Zmiany ustawy są zatem nadal możliwe. Lewiatan został pozbawiony prawa występowania w tego typu sprawach. Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją jedynie zapisy dotyczące złego stanowienia prawa (niedające się usunąć...
czytaj więcej

lipiec

27

2021

UE chce uregulować cyfryzację ochrony zdrowia

Cyfryzacja jest jednym z globalnych trendów, który realnie zmienia codzienność w wielu obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Jednym z tych obszarów jest ochrona zdrowia, która w ostatnich latach mocno się zmieniła. W związku z pandemią COVID-19 proces cyfryzacji i badań naukowych mocno przyśpieszył. Cyfryzacja powoduje...
czytaj więcej

lipiec

26

2021

Polski Ład. Propozycje podatkowe szkodliwe dla gospodarki

Propozycje w zakresie opodatkowania i finansowania składki zdrowotnej, przedstawione w Polskim Ładzie oznaczają wzrost podatków dla milionów obywateli. Więcej zapłacą przedsiębiorcy i pracownicy najbardziej zaangażowani w rozwój gospodarczy, najlepsi specjaliści i konkurencyjne firmy. Lewiatan protestuje przeciwko podnoszeniu...
czytaj więcej

lipiec

26

2021

Pracodawcy boją się czwartej fali Covid-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział dzisiaj, że wszystkie analizy, którymi dysponuje rząd wskazują, iż czwarta fala Covid-19 będzie się rozpędzała. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanCoraz bardziej obawiamy się kolejnego...
czytaj więcej

lipiec

23

2021

Webinarium "Tarcze antycovidowe (pomocowe) – obowiązki i ryzyka – co może zaskoczyć po otrzymaniu dotacji?"

3 września 2021 r.godz.: 10:00-12:00Udział bezpłatny W imieniu Konfederacji Lewiatan oraz kancelarii Filipiak Babicz zapraszamy na praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym w firmie,...
czytaj więcej

lipiec

23

2021

Przedsiębiorcy postulują doprecyzowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji

Na posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, została przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska rządu do unijnego projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju...
czytaj więcej

lipiec

22

2021

Z podatkiem cyfrowym poczekajmy na propozycje OECD

7 lipca br. skierowany został do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych. Konfederacja Lewiatan apeluje o odrzucenie w całości projektu ustawy i wprowadzenie podatku cyfrowego dopiero wtedy, kiedy pojawią się ostateczne propozycje OECD...
czytaj więcej

lipiec

22

2021

Ważne dyskusje w Obserwatorium Rynku Pracy przy EKES

Od nowego mandatu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) przewodniczę Obserwatorium Rynku Pracy, które przynależy do Sekcji Rynku Pracy, Spraw Społecznych i Obywatelskich - pisze Lech Pilawski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Podczas majowego spotkania obserwatorium odbyło się wysłuchanie na temat...
czytaj więcej

lipiec

21

2021

Strategia demograficzna 2040 mało konkretna

Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez...
czytaj więcej

lipiec

21

2021

Pracownicy oczekują większej elastyczności zatrudnienia

Ryzyko utraty zatrudnienia maleje, łatwiej natomiast znaleźć nowe miejsce pracy – pokazują wyniki najnowszej, 44. edycji Monitora Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Jednocześnie badanie pokazuje, że w czasie pandemii Covid-19 nie zmieniła się sytuacja pracowników w kwestii korzystania z urlopów. Nadal...
czytaj więcej

lipiec

20

2021

Płace rosną coraz szybciej

W czerwcu br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5802,42 zł, co oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło o 9,8% (czyli o 516 zł) – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanWidać, że płace...
czytaj więcej

lipiec

20

2021

Nabór na Vouchery IOB

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór skierowany do Instytucji Otoczenia Biznesu z województwa świętokrzyskiego na Realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług. Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami...
czytaj więcej

lipiec

19

2021

Zgłoszenia do nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło nabór kandydatek i kandydatów do czwartej edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Zostanie ona przyznana za działania zrealizowane w latach 2019 – 2020. Zgłoszenia można przesyłać do 2 sierpnia br. Nagroda „Ludzie, którzy...
czytaj więcej

lipiec

16

2021

Zmiany w programie „Aktywna tablica” pomogą szkołom i nauczycielom w nauce zdalnej

O wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z programu „Aktywna Tablica”oraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania – apeluje Konfederacja Lewiatan. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia...
czytaj więcej

lipiec

16

2021

Webinarium "Problemy z płynnością - narzędzia i rozwiązania"

5 sierpnia 2021 r. (czwartek)godz.: 10:00-12:00Udział bezpłatny W imieniu Konfederacji Lewiatan zapraszamy na praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym przedsiębiorstwami, w ramach których omówione będą symptomy wskazujące na...
czytaj więcej

lipiec

15

2021

Zielony arbitraż wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla

Już prawie pięciuset praktyków arbitrażu oraz ponad sześćdziesiąt organizacji z całego świata, w tym sądy arbitrażowe, kancelarie prawnicze, korporacje, czy placówki edukacyjne, podpisało Green Pledge (Zielone Przyrzeczenie) wspierające Campaign for Greener Arbitrations (Kampanię na rzecz Zielonego Arbitrażu). Jest wśród nich...
czytaj więcej

lipiec

15

2021

Webinarium "Jesienna agenda 2021 – co trzeba wiedzieć o nadchodzących zmianach w podatkach"

26 sierpnia 2021 r. (czwartek)godz.: 10:00-12:00Udział bezpłatny
czytaj więcej

lipiec

14

2021

Apel 16 organizacji branżowych w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Realnym płatnikiem w systemie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest wprowadzający produkty w opakowaniach, tylko konsument, a realnym beneficjentem całego systemu nie jest gmina czy recykler, a społeczeństwo i środowisko. Tylko patrzenie przez pryzmat właściwego celu i rzeczywistego beneficjenta, umożliwi...
czytaj więcej

lipiec

14

2021

Apel o wsparcie prywatnych inwestycji w Polsce

Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu, samorządów, kluczowych decydentów polskiej gospodarki o pilne wdrożenie polityki nastawionej na promocję prywatnych inwestycji w Polsce. Apel Lewiatana...
czytaj więcej

lipiec

13

2021

Realna groźba likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w transporcie

Czy z kury znoszącej złote jajka zostanie tylko rosół? - Międzynarodowy transport drogowy jest polską branżą, która po 2004 roku odniosła największy sukces na unijnym rynku. Nasi przedsiębiorcy wykonują ponad ¼ wszystkich transgranicznych przewozów w Europie, zajmując...
czytaj więcej

lipiec

13

2021

Bez porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego

W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok czy wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze...
czytaj więcej

lipiec

09

2021

Lex TVN niekorzystny dla Polski

Grupa posłów PiS złożyła nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która ma tak zmienić prawo, aby uniemożliwić przedłużenie koncesji TVN24 i pozwalać w przyszłości uznaniowo udzielać koncesji nadawcom. Komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora...
czytaj więcej

lipiec

08

2021

Energia z OZE

W 2022 roku obowiązkowy udział energii z OZE bez zmian • Resort klimatu i środowiska zaproponował, aby w przyszłym roku obowiązkowy udział energii z OZE w portfelach energetycznych firm pozostał na takim samym poziomie jak w 2021 roku, czyli 19,5 proc. dla tzw. zielonych...
czytaj więcej

lipiec

06

2021

Ruszają konsultacje społeczne Strategii demograficznej 2040

Projekt strategii przewiduje m.in. zmiany w prawie pracy skutkujące zwiększoną ochroną rodziców dzieci do roku, ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy, dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawcy, gwarancję...
czytaj więcej

lipiec

06

2021

Bezrobocie może spadać nawet do końca roku

Według wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 6%, czyli 0,1 pkt proc. mniej w stosunku do maja. To typowy przejaw sezonowości zatrudnienia na rynku pracy. W rejestrach powiatowych urzędów pracy zarejestrowanych było 994,8...
czytaj więcej

lipiec

02

2021

Pakiet VAT e-commerce: implementacja w Polsce - co, kiedy i jak?

1 lipca w Unii Europejskiej wchodzą w życie nowe zasady rozliczenia VAT w związku z implementacją pakietu VAT e-commerce. Zmiany dotyczą w szczególności podatników sprzedających towary konsumentom w innych państwach członkowskich, a nowe zasady dotkną znacznie większą liczbę podmiotów dokonujących transgranicznych transakcji...
czytaj więcej

lipiec

02

2021

IKEA Retail Polska członkiem bezpośrednim Konfederacji Lewiatan

Z przyjemnością ogłaszamy, że IKEA Retail Sp z o.o. od czerwca 2021 r. intensyfikuje współpracę z Konfederacją Lewiatan stając się formalnie członkiem bezpośrednim organizacji. Wcześniej, przez wiele lat, należała do różnych związków branżowych zrzeszonych w Lewiatanie. Marka IKEA...
czytaj więcej

lipiec

01

2021

Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach są niewystarczające i nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na naszym rynku pracy. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych...
czytaj więcej

lipiec

01

2021

Jak wspierać rolnictwo ekologiczne?

W projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym niepokoją plany odgórnego i sztucznego wspierania rozwoju określonego modelu produkcji rolnej, tym bardziej, że potencjalnym beneficjentem takich rozwiązań będzie tylko wąska, wybrana grupa rolników, a ich dofinansowanie odbędzie się kosztem pozostałych. Kontrowersyjne jest również...
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences