Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Zakaz handlu w niedziele bez rozstrzygnięcia w TK

Trybunał Konstytucyjny nie orzekł, że ograniczenie handlu w niedziele jest lub nie jest zgodne z Konstytucją. Zmiany ustawy są zatem nadal możliwe. Lewiatan został pozbawiony prawa występowania w tego typu sprawach. Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją jedynie zapisy dotyczące złego stanowienia prawa (niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne lub rażąco krótkie vacatio legis- 23 dni).

Konfederacja Lewiatan wystąpiła w 2018 r. do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o zakazie handlu w niedziele. Według Lewiatana:
- ustawa różnicuje sytuacje pracowników odnośnie swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni (jedni mogą pracować w niedziele a inni nie); wywołuje to skutek dyskryminacyjny, tworząc grupę uprzywilejowanych pracodawców i pracowników.
- ustawa różnicuje sytuacje pracodawców w zakresie, w jakim przepis ten określa grupę podmiotów nieobjętych zakazem handlu, a tym samym różnicuje sytuację pracowników, co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni.

Trybunał umorzył postępowanie w sprawie tych zarzutów, co nie oznacza, że uznał je za zgodne z Konstytucją! Uznał jedynie, że Lewiatan nie ma mandatu do składania wniosków w interesie pracowników, chociaż wcześniej wnioski dotyczące relacji pracodawca-pracownik nasza organizacja składała.

Sędziowie uznali za zgodne z Konstytucją jedynie zarzuty dotyczące nienadających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych wywołanych ustawą oraz rażąco krótkiego vacatio legis. Warto jednak wspomnieć, że z 5-osobowego składu, dwóch sędziów wyraziło zdanie odrębne.

- Zaskakuje nas, że TK uznał za zgodne z Konstytucją zarzuty dotyczące złego stanowienia prawa (np. rażąco krótkie vacatio legis), a nie podjął się merytorycznego rozstrzygnięcia kluczowych elementów naszego wniosku. Natomiast dobrze się stało, że droga do zniesienia zakazu handlu w niedziele wciąż pozostaje otwarta - mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences