Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Ruszają konsultacje społeczne Strategii demograficznej 2040

Projekt strategii przewiduje m.in. zmiany w prawie pracy skutkujące zwiększoną ochroną rodziców dzieci do roku, ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy, dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawcy, gwarancję elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4.

Więcej informacji tutaj.

Update cookies preferences