Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Przedsiębiorcy postulują doprecyzowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji

Na posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, została przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska rządu do unijnego projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w UE. Proponuje jednak, aby w pracach legislacyjnych doprecyzować przepisy dotyczące ujawniania danych, sankcji i kar czy granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji.

- Uważamy, że przepisy nakazujące ujawniać i udostępniać dane oraz dokumentację wymagają doprecyzowania pod kątem relacji z tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje te mogą mieć bowiem charakter poufny, a nierzadko stanowić główny, o ile nie jedyny, czynnik przewagi konkurencyjnej. Na poziomie krajowym powinny być wprowadzone rzeczywiste gwarancje chroniące tajemnicę przedsiębiorstwa zarówno przed nieuprawnionym, jak i nieuzasadnionym dostępem osób lub podmiotów do tego typu informacji - mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan postuluje również wskazanie konkretnych granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. Z uwagi, iż niektóre systemy sztucznej inteligencji są całkowicie zakazane, niezwykle istotne jest precyzyjne wytyczenie granic takiego zakazu.

W ocenie Konfederacji Lewiatan, przewidziane sankcje, za nieprzestrzeganie przepisów, są zbyt surowe (zwłaszcza dla firm, które wypracowują niską marżę) i nieproporcjonalnie zwiększą ryzyko biznesowe związane z wykorzystaniem i rozwojem sztucznej inteligencji. Będzie to miało negatywny wpływ na jej rozwój w Unii Europejskiej. Istnieje ryzyko, że organy będą działać arbitralnie, bez szczególnego nakazu administracyjnego. Przedsiębiorcy sugerują wprowadzenie jasnych przesłanek oraz okoliczności łagodzących i zaostrzających na wzór rozwiązań wprowadzonych w RODO.

Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences