Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Lex TVN niekorzystny dla Polski

Grupa posłów PiS złożyła nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która ma tak zmienić prawo, aby uniemożliwić przedłużenie koncesji TVN24 i pozwalać w przyszłości uznaniowo udzielać koncesji nadawcom.

Komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan
Proponowane zmiany już zyskały miano Lex TVN. Ich celem jest eliminacja największej niezależnej stacji telewizyjnej, która należy do inwestorów amerykańskich. Demokratyczne państwo i gospodarka rynkowa do funkcjonowania potrzebują dostępu do różnorodnej, obiektywnej i niezależnej od władzy informacji. Bez tego rośnie ryzyko, że polityka społeczno-gospodarcza będzie realizowana w coraz większym oderwaniu od realnych potrzeb i wyzwań, a firmy będą musiały funkcjonować w warunkach powiększającej się niepewności.

Fundamentalne znaczenie w tym przypadku ma też ryzyko utraty zaufania inwestorów do państwa polskiego. Jest to regulacja, która z dnia na dzień wyklucza z rynku firmę, która zdecydowała się zainwestować w Polsce ogromny kapitał.

Przyjęcie takich rozwiązań legislacyjnych zaszkodzi naszej gospodarce. Jest bardzo prawdopodobne, że zanim jakakolwiek amerykańska firma zainwestuje w Polsce choćby jednego dolara zastanowi się dziesięć razy. To też sygnał ostrzegawczy dla innych potencjalnych inwestorów zagranicznych z innych państw, że inwestycje w naszym kraju obarczone są dużym ryzykiem. I to w sytuacji, kiedy tak bardzo potrzebujemy inwestycji prywatnych, także zagranicznych. W ubiegłym roku udział inwestycji prywatnych w PKB był najniższy od prawie 30 lat.

Wątpliwy jest również tryb, w którym wniesiono tą regulację. Proponowanie ustawy jako projektu poselskiego wyklucza obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych, skraca proces legislacyjny, nie wymaga przeprowadzenia oceny skutków regulacji. Tym samym ogranicza możliwości realnej debaty publicznej, tak potrzebnej w przypadku kontrowersyjnych pomysłów.

Apelujemy o natychmiastowe przerwanie prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Wzywamy również wszystkie partie polityczne, aby nie popierały rozwiązań szkodliwych dla polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences