Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Zielony arbitraż wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla

Już prawie pięciuset praktyków arbitrażu oraz ponad sześćdziesiąt organizacji z całego świata, w tym sądy arbitrażowe, kancelarie prawnicze, korporacje, czy placówki edukacyjne, podpisało Green Pledge (Zielone Przyrzeczenie) wspierające Campaign for Greener Arbitrations (Kampanię na rzecz Zielonego Arbitrażu). Jest wśród nich Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan.

- Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczności arbitrażowej na temat tego, jak znaczący ślad węglowy pozostawiają po sobie prowadzone na całym świecie postępowania arbitrażowe. Celem akcji jest takie zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi, aby ich negatywny wpływ na środowisko, został ograniczony do minimum, a osoby praktykujące arbitraż zachęcane są do podpisywania Greeen Plegde – mówi Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, sekretarz generalny Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Green Pledge
Arbitrzy, bądź instytucje arbitrażowe, podpisując Green Pledge zobowiązują się, między innymi, do:
- wymiany korespondencji prowadzonej w toku postępowań arbitrażowych drogą elektroniczną - w każdym przypadku, gdy jest to możliwe;
- prowadzenia postępowań arbitrażowych za pomocą urządzeń do wideokonferencji, tak aby w minimalnym stopniu ograniczyć podróże arbitrów, stron, świadków, czy biegłych
- unikania drukowania dokumentów oraz korzystania – w miarę możliwości – wyłącznie z elektronicznych (a nie papierowych) kopii dokumentów.

Wśród sygnatariuszy Green Pledge znalazły się już między innymi największe organizacje arbitrażowe, jak chociażby Chartered Institute of Arbitrators z Londynu, czy sztokholmski Arbitration Institute, kancelarie prawne Allen & Overy, czy Shearman & Sterling, a także organizatorzy prestiżowego konkursu arbitrażowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. W tym gronie znalazły się również dwa sądy arbitrażowe z Polski, a wśród nich Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan.

Dlaczego zielony arbitraż?
Twórcy Campain for Greener Arbitrations w ramach prowadzonych przez siebie badań ustalili, że, aby zrównoważyć całkowitą emisję dwutlenku węgla wynikającą z przeprowadzenia tylko jednego, przeciętnego, postępowania arbitrażowego, potrzeba nawet 20 000 drzew. Okazuje się więc, że wystarczy ograniczyć podróże prowadzone w ramach postępowań arbitrażowych (szczególnie te lotnicze) i zastąpić je spotkaniami online, czy też zredukować druk dokumentacji arbitrażowej do absolutnego minimum i przejść na dokumentację elektroniczną, czy też na elektroniczną wysyłkę wszelkich pism, aby osoby praktykujące arbitraż mogły znacząco przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Redukcja CO2
Jak podają statystyki, w latach 2012-2019 trzynaście przebadanych instytucji arbitrażowych, (spośród ponad dwustu funkcjonujących na całym świecie), przeprowadziło w sumie ponad 46 000 postępowań arbitrażowych[4]. Zakładając zatem, że w jedno, przeciętne postępowanie arbitrażowe zaangażowanych jest średnio od pięciu do dziesięciu osób (łącznie z arbitrami, stronami, pełnomocnikami, świadkami, biegłymi, protokolantami, itd.), wyobrazić sobie można, jak znaczące przełożenie na redukcję emisji dwutlenku węgla mogą mieć praktycy arbitrażu i sekretariaty sądów arbitrażowych, jeśli tylko zastosują się do rozwiązań promowanych przez Campain for Greener Arbitrations i dostosują do nich swoje regulaminy, tam gdzie jest to konieczne.

Korzystanie z powyższych rozwiązań dodatkowo wsparła pandemia COVID-19, która wymusiła wręcz na praktykach arbitrażu częstsze korzystanie w powyższych propozycji. Dla przykładu w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan ponad 90% spośród wszystkich postępowań przeprowadzonych w latach 2020 i 2021 odbyło się w formule online, a wszelka korespondencja, wszędzie tam gdzie nie stoi to w sprzeczności z zapisami regulaminu, odbywa się teraz w formie elektronicznej.

Europejski Zielony Ład
Dodatkowo Campain for Greener Arbitrations wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu – strategii, która zakłada przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną gospodarkę, która do 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Elementem Europejskiego Zielonego Ładu jest też Europejski Pakt na rzecz Klimatu, w ramach którego przedsiębiorcy zachęcani są do bardziej przyjaznego traktowania środowiska poprzez ograniczanie śladu węglowego albo wytwarzanie bardziej zrównoważonych produktów.

- Wydaje się zasadne, aby w dobie zmian klimatycznych niosących katastrofalne skutki dla naszej planety, wzorem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan i wielu innych organizacji, jeszcze więcej podmiotów sięgało po wskazówki Campain for Greener Arbitrations w celu ograniczenia śladu węglowego, który pozostawiamy po swojej działalności – dodaje Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz.

Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences