Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Czerwiec 2015

czerwiec

30

2015

Wizyta studyjna przedstawicieli UJK w Azji

Przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w tym koordynator zadania dr Ana Kamińska wraz z partnerami z Kieleckiego Parku Technologicznego  w ramach realizacji projektu MATcHES w dniach 20 - 30 kwietnia gościli w Azji. Celem wizyty była realizacja szkoleń na uczelniach w trzech regionach Uzbekistanu. Szkolenia prowadzone przez...
czytaj więcej

czerwiec

29

2015

Letnie spotkanie przyjaciół Lewiatana

Serdecznie zapraszamy na Letnie Spotkanie Przyjaciół Lewiatana! Wydarzenie to gromadzi nie tylko przedsiębiorców i działaczy społecznych, ale również polityków z pierwszych stron gazet czy publicystów. Dlatego warto tam być. Będzie to niepowtarzalana okazja do poznania środowiska biznesowego z całej Polski i budowania sieci...
czytaj więcej

czerwiec

21

2015

Walne Zgromadzenie ŚZPP

Walne Zgromadzenie członków ŚZPP Lewiatan, które odbyło się w ostatni piątek, 19 czerwca 2015r., było jednym z ważniejszych wydarzeń tego roku. Dobiegła końca czteroletnia kadencja dotychczasowych organów decyzyjnych Związku, czyli Zarządu i Rady Nadzorczej i w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leżał wybór nowego ich...
czytaj więcej

czerwiec

19

2015

Pracownicy nie powinni ponosić kosztów ozusowania umów zleceń

Ozusowanie umów zleceń zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Sytuacja, w której koszty związane ze zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych zostaną przesunięte na pracowników, jest niedopuszczalna. Jedynym sposobem na zabezpieczenie interesu każdej ze stron jest uwzględnienie zasady podlegania ozusowaniu umów zleceń...
czytaj więcej

czerwiec

19

2015

Kompas przedsiębiorcy - szkolenie z negocjacji biznesowych

Kurs na spokojne wody – Negocjacje biznesowe Data: 1-2 lipca 2015 Miejsce: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3
czytaj więcej

czerwiec

17

2015

Konkursy dotacyjne dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej gotowe do uruchomieni

Komitet monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 przyjął kryteria wyboru w 4 ważnych dla przedsiębiorców działaniach: 1.4 Wzór na konkurencję
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences