Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Luty 2017

luty

28

2017

Autoryzacja nie jest obowiązkiem dziennikarza

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Prywatnych Mediów pozytywnie oceniają propozycję nowelizacji Prawa prasowego zmierzającą do uściślenia uregulowań dotyczących „autoryzacji". Niektóre przepisy wymagają jednak doprecyzowania.
czytaj więcej

luty

27

2017

Maleje liczba przedsiębiorców

W 4. kwartale 2016 r. liczba pracowników najemnych wzrosła o 109 tys. w stosunku do 4. kwartału 2015 r., spadła natomiast - o 63 tys. liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek oraz pomagających im członków rodzin - wynika z danych GUS.
czytaj więcej

luty

27

2017

Efektywność energetyczna - warsztaty

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na warsztaty „Efektywność energetyczna - studium przypadków. Możliwości dofinansowania projektów z OZE”, które odbędą się 2 marca podczas Międzynarodowych Targów ENEX.
czytaj więcej

luty

23

2017

Posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego

W poniedziałek, 20 lutego w Sandomierzu odbyło się piąte posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Świętokrzyski Związek Pracoawców Prywatnych Lewiatan na spotkaniu reprezentowała Dyrektor Biura - Anna...
czytaj więcej

luty

23

2017

Konsumenci uwierzyli w rynek pracownika

„W lutym 2017 r. zanotowano różnokierunkowe zmiany nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca". Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej pogorszył się, ale wskaźnik wyprzedzający był nieznacznie wyższy niż w styczniu br. - podał GUS.
czytaj więcej

luty

22

2017

Henryka Bochniarz komentuje ustawę o sieci szpitali

Komentarz Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, dotyczący przyjętego przez rząd projektu o utworzeniu tzw. sieci szpitali.
czytaj więcej

luty

22

2017

Bariery i rekomendacje rozwiązań w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego

Nie ulega wątpliwości, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są dla przedsiębiorstw atrakcyjną formą wsparcia i stanowią realną pomoc w ich rozwoju. Niemniej, aby oferta EFS była efektywnie wykorzystana musi być przede wszystkim dostępna i zrozumiała dla pracodawców.
czytaj więcej

luty

20

2017

Posłowie za konfiskatą majątków przedsiębiorstw

16 lutego br. sejmowa podkomisja nadzwyczajna powołana przez Komisję Sprawiedliwości i Spraw Człowieka przyjęła nowelizację ustawy kodeks karny oraz szeregu innych ustaw (druk 1186), których celem jest m.in. wprowadzenie do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian służących pozbawianiu sprawców przestępstw...
czytaj więcej

luty

20

2017

Apel do posłów: nie osłabiajcie roli kobiet na rynku pracy

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Nowe przepisy nie będą chronić pracowników tymczasowych, a jedynie ograniczą ich zatrudnianie, osłabią też pozycję kobiet na rynku pracy - uważa Konfederacja Lewiatan.  
czytaj więcej

luty

20

2017

Unijny system pozwoleń na emisję CO2 łagodniejszy

Parlament Europejski przegłosował dzisiaj stanowisko w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (ETS). Jest ono korzystniejsze dla polskiego przemysłu przetwórczego, ale nie energetyki - uważa Konfederacja Lewiatan.  
czytaj więcej

luty

17

2017

200 mln zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Kryteria przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zmieniają się na korzyść beneficjentów. Pracodawcy mogą się starać o dofinansowanie do szkoleń m.in. dla osób po 45 roku życia i osób niepełnosprawnych, a urzędy pracy mają możliwość przekierowywania...
czytaj więcej

luty

17

2017

W górę zatrudnienie i płace

W styczniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5 proc. w ujęciu rok do roku, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło o 4,3 proc.  - podał Główny Urząd Statystyczny.
czytaj więcej

luty

16

2017

Warsztat o funduszach unijnych dla przedsiębiorstw w Kielcach

Przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego wzięli udział w warsztacie „Fundusze unijne dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby finansowania”, który odbył się 15 lutego br. w Kielcach. Warsztat zorganizowany był przez Konfederacje Lewiatan oraz Związek Pracodawców Usług Rozwojowych przy...
czytaj więcej

luty

16

2017

Dyscyplinarka nie powinna wypaść ze świadectwa pracy

Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia propozycję NSZZ Solidarność modyfikacji treści świadectwa pracy polegającą na usunięciu informacji o trybie rozwiązania umowy o pracę, co skutkowałoby, np. brakiem danych na temat zakończenia umowy w trybie dyscyplinarnym.
czytaj więcej

luty

15

2017

Branża budowlana wg przedsiębiorców i inwestorów

W imieniu organizatorów konferencji ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA - FUNDAMENTEM ZAUFANIA SPOŁECZNEGO zapraszamy do wypełnienie ankiety.
czytaj więcej

luty

15

2017

Wzrost gospodarczy przyspiesza

W czwartym kwartale 2016 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 1,7 proc. w ujęciu kwartał do kwartału i 2,7 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny.  
czytaj więcej

luty

14

2017

Nieco niższy wzrost PKB i sporo zagrożeń

Komisja Europejska obniża prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,2 proc. w 2017 r.  
czytaj więcej

luty

13

2017

Ustawa o sieci szpitali groźna dla…szpitali i pacjentów

Jutro rząd ma się zająć projektem ustawy, która zakłada powołanie, tzw. sieci szpitali. To zły pomysł. Upaść może kilkaset szpitali publicznych, głównie powiatowych, wydłużą się kolejki pacjentów w szpitalach, około 20 tys. pracowników będzie musiało zmienić pracę, szpitale prywatne upadną lub będą leczyły tylko odpłatnie...
czytaj więcej

luty

13

2017

Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi firmom

Tylko jednego posiedzenia Sejmu potrzebowali parlamentarzyści, aby uchwalić ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Pogorszy ona konkurencyjność i efektywność gospodarki – ostrzega Konfederacja Lewiatan.
czytaj więcej

luty

10

2017

Nowelizacja ustawy o OZE pilnie potrzebna

Zniesienia dyskryminacji pomiędzy nowymi wytwórcami a migrującymi do aukcji, nie faworyzowania projektów wspieranych ze środków publicznych, uregulowania trybu zaskarżenia rozstrzygnięć aukcyjnych, wprowadzenia koszyka aukcyjnego dla elektrowni wodnych - domaga się Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan w ustawie o odnawialnych ...
czytaj więcej

luty

09

2017

Lewiatan o zakazie handlu w niedziele w Punktach Widzenia

Jeszcze w tym miesiącu poznamy stanowisko rządu w sprawie zakazu handlu w niedziele. Ten temat został poruszony w „Punktach Widzenia” Radia Kielce. W audycji wziął udział Wiceprezes Zarządu ŚZPP Lewiatan, Marek Banasik.
czytaj więcej

luty

09

2017

Bezrobocie minimalnie wzrosło, ale tak naprawdę dalej spada

Stopa bezrobocia wzrosła w styczniu 2017 r. do 8,7 proc., czyli o 0,4 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca - szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
czytaj więcej

luty

08

2017

Buchalter zasilił Lewiatana

Z przyjemnością informujemy, że grono ŚZPP Lewiatan powiększyło się o kolejną nową firmę.
czytaj więcej

luty

08

2017

Priorytety dla WRDS

W siedzibie Konfederacji Lewiatan 2 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie Henryki Bochniarz, Przewodniczącej RDS, z przedstawicielami Konfederacji w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący WRDS w Kielcach oraz   Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan – Tomasz Tworek.  
czytaj więcej

luty

08

2017

Pracodawcy przeciwni zakazowi handlu w niedziele

Rząd skłania się do złagodzenia zakazu handlu w niedziele.  Konfederacja Lewiatan zwraca jednak uwagę, że nawet połowiczne wdrożenie projektu Solidarności będzie szkodliwe, ponieważ utrudni funkcjonowanie przedsiębiorstw, spowoduje zmniejszenie inwestycji i zatrudnienia.
czytaj więcej

luty

08

2017

Apel do posłów o odrzucenie pomysłu „apteka dla aptekarza”

W tym tygodniu Sejm ma zdecydować, czy kontynuować pracę nad projektem ustawy Prawo farmaceutyczne, czy odrzucić go w całości. Sejmowa komisja deregulacyjna zarekomendowała odrzucenie zmian, które przewidują możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów. Konfederacja Lewiatan uważa, że projekt jest zły i szkodliwy...
czytaj więcej

luty

07

2017

Firmy chcą zmian w ustawie o OZE

Wprowadzenia koniecznych zmian w ustawie o OZE, wynikających ze złych doświadczeń z przeprowadzonej niedawno aukcji na dostarczenie energii z OZE oraz niezgodności polskich regulacji z unijnymi rozwiązaniami w zakresie pomocy publicznej, zorganizowania dodatkowej aukcji - domaga się Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.
czytaj więcej

luty

07

2017

Akcyzą nie powinny być objęte auta dostawcze

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych popierają wprowadzenie zróżnicowanych stawek akcyzy dla samochodów osobowych. Niższych dla spełniających wysokie normy emisji spalin, mających silniki o małej pojemności, a wyższych dla silników o większej pojemności i niższych ...
czytaj więcej

luty

07

2017

Punkty Widzenia z naszym udziałem

Jak wynika z danych  świętokrzyskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w naszym regionie wzrasta liczba osób, które symulują swoją chorobę, a przebywają na zwolnieniu lekarskim. Temat nadużywania zwolnień lekarskich wśród pracowników został poruszony w  „Punkach Widzenia” Radia Kielce,...
czytaj więcej

luty

06

2017

Warto pomagać osobom rozpoczynającym biznes

Ministerstwo Rozwoju, w ramach tzw. Konstytucji Biznesu, pracuje nad ulgą na start - polegającą na zwolnieniu początkujących przedsiębiorców z płacenia składek ZUS przez pół roku. Po tym okresie płaciliby przez dwa lata tzw. mały ZUS, czyli tak jak obecnie obniżoną składkę. Zdaniem Konfederacji Lewiatan osobom rozpoczynającym biznes...
czytaj więcej

luty

06

2017

Lewiatan popiera ułatwienia w ściąganiu długów

Pakiet zmian mający na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności jest obecnie procedowany w Sejmie. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie zostanie skierowany do prac w podkomisji nadzwyczajnej. Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że w trakcie prac posłowie zwrócą uwagę na konieczność doprecyzowania niektórych...
czytaj więcej

luty

03

2017

Wyjazdowa misja gospodarcza podczas targów Hannover Messe 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków dla przedsiębiorców z regionu (10 miejsc) działających  w obszarze automatyki przemysłowej, energetyki, w tym technologii odnawialnych i środowiskowych, informatyzacji procesów produkcyjnych z poziomu Industry 4.0 na uczestnictwo w...
czytaj więcej

luty

03

2017

Henryka Bochniarz spotkała się z prezydentem Dudą

- Cieszę się, że dialog społeczny się rozwija i rośnie znaczenie Rady Dialogu Społecznego - powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie rozmowy z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Henryką Bochniarz. Jeszcze przed wakacjami, pod patronatem prezydenta, odbędzie się uroczyste posiedzenie RDS poświęcone nowelizacji ustawy o dialogu ...
czytaj więcej

luty

03

2017

Donald Tusk o wyzwaniach dla Unii Europejskiej

Donald Tusk wystosował list do przywódców europejskich przed piątkowym (3 lutego br.) nieformalnym szczytem UE na Malcie. Szef Rady Europejskiej uznał za niepokojące niektóre deklaracje nowej administracji amerykańskiej, które "stawiają Unię Europejską w trudnej sytuacji". Wezwał do wykorzystania protekcjonistycznego...
czytaj więcej

luty

02

2017

Posłowie posłuchali apelu pracodawców w sprawie pośredników kredytowych

Nie będzie zakazu wypłaty pośrednikom kredytowym wynagrodzenia przez banki. Ministerstwo Finansów zmieniło stanowisko, dzięki czemu pośrednicy zachowają prowizje. To dobra decyzja – uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy w tej sprawie apelowali do posłów i resortu finansów.
czytaj więcej

luty

02

2017

Pracodawcy krytykują uzależnienie od rządu funduszy ochrony środowiska

Poselski projekt zmian ustawy o ochronie środowiska jest niezgodny z zasadą decentralizacji władzy publicznej. Uderza w prawa samorządu terytorialnego do wykonywania władztwa publicznego i ogranicza jego samodzielność.  Stanowi zagrożenie dla efektywnego  finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, wprowadzając centralny system...
czytaj więcej

luty

01

2017

Leasing napędza rozwój mikro i małych firm

58,1 mld zł wyniosła łączna wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe w 2016r. Dynamika branży leasingowej osiągnęła 16,6% (r/r). Ponad ¾ usług trafiło do firm mikro i małych. W tym roku branża leasingowa powinna rozwijać się równie szybko – podał Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji...
czytaj więcej

luty

01

2017

Wzrost PKB w 2016 r. oparty na konsumpcji i zapasach

PKB w 2016 r. wzrósł o 2,8 proc. r/r (w cenach stałych) - podał GUS we wstępnym szacunku.
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences