Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Marzec 2017

marzec

31

2017

Misja gospodarcza do Chin dla polskich firm

Polska Agencja Inwestycji i Handlu w ramach programu GoChina rozpoczyna nabór na misję gospodarczą do Ningbo (Chiny), która odbędzie  się w dniach 8-12 czerwca 2017. China-CEEC Investment and Trade Expo 2017 to targi towarów eksportowych z państw Europy Środkowej i...
czytaj więcej

marzec

30

2017

Zapraszamy na wiosenne spotkanie integracyjne

        W imieniu Zarządu ŚZPP Lewiatan zapraszamy wszystkich członków i  sympatyków naszej organizacji na wiosenne spotkanie ...
czytaj więcej

marzec

30

2017

Biznes chce dobrych relacji między UE i W. Brytanią

Rząd Theresy May uruchomił w imieniu rządu artykuł 50. Traktatu Lizbońskiego. Oznacza to, że Wielka Brytania rozpoczyna proces wyjścia z Unii Europejskiej. Przedstawiciele biznesu chcieliby, żeby dalsza współpraca handlowa między Wielką Brytanią i krajami UE przebiegała w maksymalnie podobny sposób do aktualnego, czyli zasad ...
czytaj więcej

marzec

29

2017

Branża ostrzega przed skutkami zakazu handlu w niedziele

Największe organizacje reprezentujące polski handel, tj. Polska Izby Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, członek Konfederacji Lewiatan, Forum Polskiego Handlu i Polska Rada Centrów Handlowych we wspólnym oświadczeniu ostrzegają, że ograniczenie handlu w niedziele będzie miało negatywny wpływ na gospodarkę i budżet ...
czytaj więcej

marzec

29

2017

Kosmetyki przeciwne monitorowaniu olejów roślinnych

Objęcie systemem monitorowania części olejów roślinnych nie jest uzasadnione ze względu na brak udokumentowanych przypadków wyłudzeń VAT w obrocie tymi towarami. Nie można pogarszać sytuacji tysięcy uczciwych przedsiębiorców działających w branży kosmetycznej z powodu stwierdzenia nieprawidłowości np. w branży spożywczej...
czytaj więcej

marzec

29

2017

60 lat Traktatów Rzymskich i deklaracja biznesu

Media zdominowała informacja o spotkaniu szefów państw UE w Rzymie, w sobotę 25 marca. Tymczasem już w piątek po południu odbyło się bardzo ważne spotkanie - nadzwyczajny szczyt przedstawicieli organizacji europejskich partnerów społecznych i instytucji europejskich.  
czytaj więcej

marzec

28

2017

Odwrotny VAT zaszkodzi firmom budowlanym

Obowiązujące od 1 stycznia br. tzw. odwrotne obciążenie w rozliczeniu podatku VAT w branży budowlanej może spowodować utratę płynności finansowej przez wiele firm. Przepisy stwarzają problemy interpretacyjne, są trudne w stosowaniu – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.
czytaj więcej

marzec

27

2017

XI Ogólnopolskie Targi Pracy dla Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych już 4 kw

Księgowy,  informatyk, inżynier produkcji, pracownik administracyjny,  specjalista ds. obsługi kluczowych klientów, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. HR, konstruktor elektryk, konstruktor mechanik, rehabilitant, a może animator w  hotelu na Wyspach Kanaryjskich - XI Ogólnopolskie Targi Pracy dla Studentów i...
czytaj więcej

marzec

27

2017

Rozmawiali o reformie admnistracji skarbowej

Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „O biznesie przy kawie” odbyło się w ubiegły piątek 24 marca. Tym razem rozmawialiśmy o reformie skarbówki, czyli powołanej do życia 1 marca br. Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jako połączenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i służby celnej. Naszymi gośćmi byli: Sławomir...
czytaj więcej

marzec

27

2017

TVP 3 Kielce: Bitwa o handel w niedzielę

- Nawet połowiczne ograniczenie handlu w niedzielę będzie szkodliwe dla gospodarki, na pewno utrudni funkcjonowanie przedsiębiorstw, wpłynie na zmniejszenie inwestycji, na zmniejszenie zatrudnienia – mówiła dr Anna Kaczor-Małecka, Dyrektor Biura ŚZPP Lewiatan w materiale TVP 3 Kielce o kontrowersyjnym projekcie wprowadzenia zakazu handlu w...
czytaj więcej

marzec

24

2017

Jednym głosem o zmianach w systemie ochrony zdrowia

Na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego 23 marca br. jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia oraz w sprawie tzw. sieci szpitali.
czytaj więcej

marzec

23

2017

Kopalnia Wapienia "Morawica" nagrodzona

Prezydent Andrzej Duda wręczył nagrody laureatom IX edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", organizowanego przez NSZZ "Solidarność". Wśród nagrodzonych firm znalazła się firma członkowska Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. ...
czytaj więcej

marzec

23

2017

Nie ma rekordu dochodów z VAT

Dochody budżetu państwa w styczniu i lutym 2017 r. stanowiły 18,7 proc. całkowitych dochodów zaplanowanych na 2017 r., wydatki 15,6 proc. Budżet osiągnął nadwyżkę w wysokości 855,1 mln zł - podało Ministerstwo Finansów.
czytaj więcej

marzec

23

2017

Po spotkaniu Rady Regionów

21 marca br. w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan reprezentowali na nim Wiceprezes Zarządu, Marek Banasik oraz Dyrektor Biura, dr Anna Kaczor-Małecka.
czytaj więcej

marzec

22

2017

Zatrudnianie cudzoziemców 2017

30 września 2016 r. upłynął termin transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.
czytaj więcej

marzec

21

2017

Przemysł rozczarował, a budownictwo dalej w zapaści

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w lutym 2017 r. o 1,2 proc. r/r, ale produkcja budowlano-montażowa spadła o 5,4 proc. r/r - podał GUS.
czytaj więcej

marzec

20

2017

EFNI 2017 - 27-29 września w Sopocie

Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się pod hasłem „Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla biznesu." Kilkuset gości, przedsiębiorców i ekonomistów, ludzi mediów i kultury, analizować będzie wyzwania globalne, najważniejsze wyzwania dla Unii Europejskiej oraz dla firm. Będziemy komentować „nowy...
czytaj więcej

marzec

20

2017

Raport roczny Lewiatana 2016

To był niezwykle intensywny rok. W wielu obszarach obfitował w bezprecedensowe wyzwania. Kończymy go jedna z dumą, mamy na swoim koncie kilkadziesiąt sukcesów i - co najważniejsze - uznanie zadowolony członków. Zapraszamy do lektury podsumowania działań Konfederacji Lewiatan w 2016 r....
czytaj więcej

marzec

17

2017

Coraz więcej miejsc pracy i wyższe wynagrodzenia

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach było w lutym 2017 r. wyższe o 4,6 proc. r/r, a wynagrodzenia o 4,0 proc. – padał GUS
czytaj więcej

marzec

16

2017

2016 rokiem rynku pracownika, również tymczasowego

Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan podsumowało miniony rok w raporcie „Rynek agencji zatrudnienia w 2016 roku". Coraz trudniejszy dostęp do kandydatów oraz planowane zmiany prawne przekładają się na ostrożny, 3-procentowy przyrost liczby pracowników tymczasowych w agencjach członkowskich...
czytaj więcej

marzec

15

2017

Obradował zespół ds. szkolnictwa zawodowego WRDS

Diagnozy największych problemów szkolnictwa zawodowego oraz wypracowania modelu jego skutecznego marketingu, również w świetle wdrażanej reformy oświaty, dokonywać będą członkowie zespołu problemowego do spraw szkolnictwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczącym zespołu jest Marek Banasik, Wiceprezes Zarządu...
czytaj więcej

marzec

14

2017

Więcej biurokracji przy zatrudnianiu cudzoziemców

Wprowadzenie zezwolenia sezonowego czy modyfikacja tzw. systemu oświadczeniowego  sformalizuje procedurę zatrudniania cudzoziemców. Wątpliwości budzi również  przyznanie ministrowi pracy prawa do wprowadzania, w drodze rozporządzenia, rocznych limitów zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów, zezwoleń sezonowych...
czytaj więcej

marzec

14

2017

Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej

Modelowe rozwiązania współpracy podmiotów ekonomii społecznej z pozostałymi aktorami rozwoju społeczno-gospodarczego były tematem trzeciego posiedzenia Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy: nauką, NGO, biznesem i administracją, w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie odbyło się w piątek, 10 marca...
czytaj więcej

marzec

14

2017

Dobra sytuacja finansowa konsumentów wspiera import

Eksport wzrósł w styczniu o 5,5 proc. r/r w euro, a import o 6,6 proc. Saldo było dodatnie i wyniosło 462 mln euro - padał GUS.
czytaj więcej

marzec

13

2017

Trzeba ułatwić dużym firmom dostęp do unijnych pieniędzy

Wymóg wysokich kosztów kwalifikowalnych to jeden z powodów, wskazywanych przez przedsiębiorców, rezygnacji z ubiegania się dużych firm o środki unijne w konkursach na prace badawczo - rozwojowe. Realizację projektów utrudniają też ograniczenia dotyczące podwykonawstwa - uważa Konfederacja...
czytaj więcej

marzec

13

2017

Obniżenie wieku emerytalnego było błędem

Ten, kto nie przejdzie na emeryturę po osiągnieciu ustawowego wieku i przepracuje jeszcze minimum dwa lat dostanie ekstra 10 tys. zł. Takim bonusem rząd chce zachęcić do pozostania na rynku pracy.
czytaj więcej

marzec

13

2017

Firmy doradcze, medialne i budowlane najbardziej boją się polityki rządu

Zaniepokojenie działaniami rządu wyraża 100 proc. firm z sektora działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ponad 90 proc. z branży informacja i komunikacja oraz 86 proc. firm budowlanych - wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.  
czytaj więcej

marzec

09

2017

Targi Praca Kariera Rozwój już 4 kwietnia

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan wspólnie ze Stowarzyszeniem AIESEC, Targami Kielce oraz Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach będzie organizatorem XI Ogólnopolskich Targów Pracy dla Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych,...
czytaj więcej

marzec

09

2017

Gospodarka rośnie szybciej niż unijna, ale kuleją inwestycje

W 4. kwartale 2016 r. PKB (wyrównany sezonowo) w krajach UE28 wzrósł r/r o 1,9 proc., a w krajach strefy euro o 1,7 proc. W Polsce ten wzrost wyniósł 3,1 proc. - podał Eurostat.
czytaj więcej

marzec

08

2017

54 proc. dużych firm zapowiada wzrost inwestycji

54 proc. dużych firm i 41 proc. średnich planuje w tym roku wzrost inwestycji. Nieco bardziej ostrożne są małe przedsiębiorstwa - wzrost inwestycji deklaruje  33 proc.  -  wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.
czytaj więcej

marzec

08

2017

Zaproszenie do udziału w wyjazdach zagranicznych

Rozpoczął się nabór na 5-dniowe wyjazdy zagraniczne w ramach projektu „Nowe wyzwania-europejskie doświadczenia”. W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w projekcie przedstawicieli, pracowników oraz członków organizacji działających na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie 5 województw: lubelskiego,...
czytaj więcej

marzec

08

2017

TVP 3 Kielce: Bezrobocie spada, ofert pracy przybywa

Potrzeba fachowców o podstawowych wyuczonych zawodach, które niestety w ostatnich latach były mało popularne i mało rozwijane - mówi Tomasz Tworek, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan w materiale TVP 3 Kielce o sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy.
czytaj więcej

marzec

07

2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 6/02/2017/NSZ

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego na usługę polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej 8 (ośmiu) artykułów branżowych, dotyczących szkolnictwa zawodowego w kontekście...
czytaj więcej

marzec

07

2017

Przedsiębiorcy boją się polityki rządu i urzędników

76 proc. przedsiębiorców odczuwa niepewność związaną z działaniami rządu, a 74 proc. jest przekonanych, że w podatkach zbyt wiele zależy od uznaniowych decyzji urzędników -  wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.
czytaj więcej

marzec

06

2017

Firmy będą podwyższać pensje pracownikom

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach jest rekordowo wysokie i dalej będzie rosło. Pracodawcy coraz więcej będą płacić swoim pracownikom.   
czytaj więcej

marzec

06

2017

100 mln zł na kształcenie kadr dla motoryzacji

W II kwartale 2017 r. do publicznych i niepublicznych uczelni wyższych trafi 100 mln zł na kształcenie kadr dla przemysłu motoryzacyjnego. Ta branża gospodarki ma duży potencjał rozwojowy i jest w stanie zatrudnić wielu absolwentów szkół wyższych - uważa Konfederacja Lewiatan.
czytaj więcej

marzec

03

2017

Europa wielu prędkości niekorzystna dla Polski

Komisja Europejska przedstawiła pięć opcji rozwoju Unii Europejskiej. Z punktu widzenia Polski najlepszy byłby ten zakładający, że UE robi mniej, ale efektywniej. Najgorszy wariant to Europa wielu prędkości – uważa Konfederacja Lewiatan.
czytaj więcej

marzec

02

2017

Przedsiębiorcy muszą płacić 13 zł za godzinę pracy

Pierwsze kontrole wskazują, że co piąta firma nie respektuje nowych przepisów dotyczących minimalnej stawki 13 zł za godzinę pracy na zleceniu czy samozatrudnieniu. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej chce ten stan rzeczy zmienić.
czytaj więcej

marzec

02

2017

Bertus Servaas wśród laureatów Victorii Świętokrzyskiej!

Bertus Servaas , Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling – firmy członkowskiej ŚZPP Lewiatan, został laureatem nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Osobowość”. W tej kategorii nominowany był również Stanisław Rupniewski, Prezes Zarządu PHT SUPON. Z kolei w kategorii...
czytaj więcej

marzec

02

2017

Inwestycje spadły w 2016 r. o 5,5 proc.

PKB wzrósł w 4. kwartale 2016 r. o 2,7 proc., a w całym 2016 r. o 2,8 proc. Wartość PKB wyniosła w 2016 r. 1,85 bln zł - podał GUS.
czytaj więcej

marzec

01

2017

Nie taki straszny KAS jak go malują

Od 1 marca wchodzi w życie reforma skarbówki. Powstaje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences