Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Listopad 2017

listopad

28

2017

Konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Łodzi, będące komórką organizacyjną Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników...
czytaj więcej

listopad

28

2017

Projektu ustawy o jawności życia publicznego - uwagi

W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o jawności życia publicznego, Konfederacja Lewiatan w pierwszej kolejności zwraca uwagę, iż mimo obowiązywania  przepisów ustawy o organizacjach pracodawców  jednoznacznie zobowiązujących Projektodawcę do przekazania Projektu, o którym mowa, do konsultacji...
czytaj więcej

listopad

27

2017

Za zniesienie limitu składek zapłacą pracownicy i firmy

Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to złe przepisy dla pracowników i pracodawców. Firmy w 2018 r. poniosą znaczne, dodatkowe koszty.
czytaj więcej

listopad

24

2017

Poszukujesz rzetelnych pracowników? Sprawdź bezpłatne usługi Krajowego Centrum P

Serdecznie zapraszamy pracodawców do udziału w projekcie aktywizacji lokalnego rynku pracy, organizowanym przez Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. , którego celem jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami szukającymi ludzi do pracy.  
czytaj więcej

listopad

24

2017

Apel do Szydło i Kaczyńskiego w sprawie limitu składek na ZUS

Konfederacja Lewiatan w listach do premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego apeluje o  wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  Wywołał on wyjątkowe wzburzenie wśród pracodawców, ale także związków...
czytaj więcej

listopad

22

2017

Lewiatan chce nadzwyczajnego posiedzenia RDS w sprawie limitu składek na ZUS

Konfederacja Lewiatan wystąpiła do Elżbiety  Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, z wnioskiem o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia RDS w sprawie projektu ustawy dotyczącego zniesienia limitu składek na ZUS.
czytaj więcej

listopad

22

2017

Związkowcy i pracodawcy przeciwni zniesieniu limitu składek

Pracodawcy i związkowcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, krytykują sposób procedowania ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS i apelują o wstrzymanie prac nad nowymi przepisami. Przyjęcie ustawy będzie miało negatywne konsekwencje dla rynku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarki. Wspólne stanowisko ...
czytaj więcej

listopad

21

2017

Przemysł rośnie jak na drożdżach

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w październiku 2017 r. o 12,3 proc. r/r (ceny stałe). Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 20,3 proc. - podał GUS.  
czytaj więcej

listopad

20

2017

Firmy dają duże podwyżki, aby zatrzymać pracowników

Przeciętne zatrudnienie w październiku br. wzrosło o 4,4 proc.  r/r, zaś wynagrodzenie aż o 7,4 proc. r/r – podał GUS. To efekt coraz silniejszej presji płacowej wynikającej ze stale  rosnącego popytu na pracowników.
czytaj więcej

listopad

17

2017

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Problem modernizacji drogi kolejowej nr 25 na odcinku Opoczno – Skarżysko był tematem posiedzenia plenarnego  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, które odbyło się 16 listopada 2017 roku. Przedmiotem dyskusji były również: plan finansowy Funduszu Pracy i Funduszu...
czytaj więcej

listopad

17

2017

ŚZPP Lewiatan na spotkaniu ws. projektu „Budowa kampusu laboratoryjnego GUM w Ki

14 listopada 2017 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie, którego celem  było przekazanie przez Główny Urząd Miar, jako beneficjenta projektu, oferty możliwej współpracy z przedsiębiorcami z terenu województwa świętokrzyskiego w obecnych i planowanych w przyszłości obszarach gospodarczych w zakresie...
czytaj więcej

listopad

16

2017

Przegrana polityka klimatyczna będzie nas drogo kosztować

Wychodzimy z negocjacji w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2 osłabieni, z wynikiem dużo słabszym niż mógł być. Straciliśmy pieniądze z funduszu modernizacyjnego, bo jesteśmy zbyt bogaci.
czytaj więcej

listopad

15

2017

Przedsiębiorcy chwalą nową ustawę o innowacyjności

Senat zaakceptował bez poprawek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
czytaj więcej

listopad

15

2017

Konferencja „Rozwiń firmę z Wojewódzkim Urzędem Pracy”

Przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele instytucji rynku pracy - mogą wziąć udział w bezpłatnej konferencji pn. „Rozwiń firmę z Wojewódzkim Urzędem Pracy”, która odbędzie się 22 listopada w BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach. Spotkanie otworzy Adam Jarubas,...
czytaj więcej

listopad

14

2017

Minister Zalewska chce zmieniać szkolnictwo zawodowe z pracodawcami

- To pracodawcy mają decydować, czego oczekują od edukacji. Należy odejść od sztywnego zarządzania szkolnictwem zawodowym, szkoła branżowa musi być elastyczna. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że to pracodawcy sami będą pisać podstawy programowe  – powiedziała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, w czasie konferencji „Praca...
czytaj więcej

listopad

14

2017

Wzrost cen żywności i energii już nie tak istotny dla inflacji w 2018 r.

NBP opublikował listopadowy Raport o inflacji, w którym prognozuje wzrost PKB w 2017 r. na poziomie 4,2 proc., a w 2018 r. – 3,6 proc. Wskaźnik cen konsumenta (CPI) ma wynieść w 2017 r. 1,9 proc., a w 2018 r. 2,3 proc.
czytaj więcej

listopad

14

2017

Dorośli Polacy nie kształcą się

Komisja Europejska opublikowała szóstą edycję Monitora Kształcenia i Szkolenia przedstawiając m.in. zmiany w systemach kształcenia w krajach UE28, jakie dokonały się w ostatnich latach.
czytaj więcej

listopad

13

2017

Senat przyjął ustawę o podatkach dochodowych

10 listopada br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
czytaj więcej

listopad

10

2017

Ustawa o PIT i CIT trafi do Prezydenta RP

8 listopada br. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...
czytaj więcej

listopad

09

2017

Ustawa o związkach zawodowych bez postulatów pracodawców

Projekt ustawy o związkach zawodowych w niewielkim stopniu uwzględnia postulaty zgłaszane przez organizacje pracodawców. Jeszcze bardziej komplikuje prawo związkowe, wprowadzi nieracjonalne przywileje i uprawnienia, zwiększy koszty pracodawców w zakresie realizacji uprawnień związkowych – uważa Konfederacja Lewiatan....
czytaj więcej

listopad

09

2017

Akcja „Rak to twój biznes. Firmy przeciw nowotworom”

W siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia odbyła się inauguracja akcji „Rak to twój biznes. Firmy przeciw nowotworom”, którą realizuje Stowarzyszenie PROREW. Związek objął nad nią patronat. Podczas inaugracyjnej konfederacji prasowej reprezentowała go Małgorzata Suchodolska, Wiceprezes Zarządu.
czytaj więcej

listopad

08

2017

Zakaz handlu w niedziele wymaga notyfikacji

Zdaniem resortu spraw zagranicznych konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej projektu ustawy ograniczającego handel w niedziele, ponieważ przewiduje on objęcie zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych. Konfederacja Lewiatan sygnalizowała, że tej procedury nie da się obejść.
czytaj więcej

listopad

07

2017

Wspieranie nowych inwestycji podoba się przedsiębiorcom

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Pewne wątpliwości budzi jednak definicja „nowej inwestycji", czy możliwość dowolnego wstrzymywania decyzji o wsparciu inwestycji.
czytaj więcej

listopad

06

2017

Ustawa o jawności życia publicznego może zaszkodzić firmom

Popieramy ideę wzmocnienia transparentności państwa, ale niektóre przepisy zawarte w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, (np. dotyczące polityk antykorupcyjnych) zwiększą obciążenia administracyjne i  koszty przedsiębiorców. Wątpliwości budzą też rozwiązania dotyczące działalności lobbingowej i dostępu do informacji...
czytaj więcej

listopad

06

2017

Bez limitu składek na ZUS wzrośnie rozpiętość emerytur

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co proponuje rząd, zmniejszy obecny deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale w przyszłości pogłębi jego nierównowagę. Objęcie ubezpieczeniem emerytalnym bardzo wysokich dochodów będzie prowadziło do nieakceptowanego społecznie zróżnicowania ...
czytaj więcej

listopad

03

2017

GW o zatrudnianiu pracowników z Ukrainy

„Trend w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy może jeszcze przybrać na sile. Dziś firmy mają ogromne trudności w znalezieniu rąk do pracy. Już nawet nie stawiają warunków wykształcenia, doświadczenia, a ograniczają swoje wymagania do samych chęci” – komentarz dr Anny Kaczor-Małeckiej, dyrektor Biura ŚZPP Lewiatan w artkule...
czytaj więcej

listopad

03

2017

Konkurs "Lider Ekonomii Społecznej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej ”. Nabór wniosków upływa 15 listopada 2017r.  
czytaj więcej

listopad

02

2017

Artykuł branżowy: Informatyka dodaje biznesowi skrzydeł

Przedstawiamy czwarty artykuł branżowy, tym razem pt. „Informatyka dodaje biznesowi skrzydeł”, który powstał na zlecenie ŚZPP Lewiatan w ramach realizowanego projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.   W każdym artykule zamieszczamy wywiad z...
czytaj więcej

listopad

02

2017

Akcja MF: Wtorki z JPK

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK". W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.
czytaj więcej

listopad

02

2017

HR NA DESER vol. 4 - Dylematy rekrutacyjne

Wspólnie z naszym Członkiem - Agencją Zatrudnienia CRAFTS mamy olbrzymią przyjemność zaprosić Państwa już na IV edycję HR NA DESER.  
czytaj więcej

listopad

02

2017

Finansowanie prac B+R i innowacji - przewodnik

Polecamy Państwa uwadze przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
czytaj więcej

listopad

02

2017

Inflacja zmniejsza dochody realne Polaków

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku 2017 r. o 2,1 proc. r/r, a w stosunku do września br. o 0,5 proc. - podał GUS prezentując szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
czytaj więcej

listopad

30

2017

Indywidualny numer rachunku składkowego - informacja

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki do ZUS jednym zwykłym przelewem na Twój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Jeśli nie otrzymałeś z ZUS swojego numeru rachunku składkowego, możesz go sprawdzić w wyszukiwarce NRS na eskladka.pl.
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences