Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Maj 2017

maj

30

2017

Przedsiębiorcy cieszą się z nowej ulgi na inwestycje

Firmy będą mogły jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł., z wyłączeniem samochodów osobowych – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o PIT i...
czytaj więcej

maj

30

2017

Konferencja Catching-up Regions

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Bank Światowy oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego organizują konferencję "Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie" podsumowującą prace wykonane w ramach Inicjatywy Komisji Europejskiej i Banku Światowego realizowanej w ciągu ostatniego...
czytaj więcej

maj

29

2017

Bezrobocie poniżej 7,5 proc. i niedobór pracowników

Rynek pracy coraz szerzej otwiera się na pracowników i to trzeba wykorzystać dla dobra gospodarki. Najważniejszym zadaniem w najbliższych latach będzie właśnie zwiększenie liczby pracowników.
czytaj więcej

maj

26

2017

Samorządu gospodarczego nie powinni utrzymywać wszyscy podatnicy

Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzić powszechny samorząd gospodarczy, który ma być finansowany z budżetu państwa. Każdy przedsiębiorca miałby należeć do niego z mocy prawa, czyli z automatu. Konfederacja Lewiatan uważa, że to zły pomysł.
czytaj więcej

maj

26

2017

Minister Finansów przedstawił plan podatkowy rządu

25 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju, na którym Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił strategię podatkową rządu wobec przedsiębiorców.
czytaj więcej

maj

25

2017

Inwestycje przedsiębiorstw ciągle w impasie

Wynik finansowy netto firm średnich i dużych wyniósł w 1. kwartale 2017 r. 29,9 mld zł. Natomiast inwestycje spadły o 0,4 proc (r/r, w cenach stałych) - podał GUS.
czytaj więcej

maj

24

2017

iskus musi ostrożnie zaglądać w rachunki bankowe firm

Przedsiębiorcy będą musieli przekazywać fiskusowi za pośrednictwem banku dobowe wyciągi ze swoich kont. To kolejny instrument, o charakterze kontrolno-inwigilacyjnym mający służyć w walce z przestępczością skarbową. Przekraczamy już bezpieczną granicę zbierania informacji o podatnikach – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan....
czytaj więcej

maj

24

2017

Rada Dialogu Społecznego podsumowała 2016 rok

Rada Dialogu Społecznego zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2016 roku. Największym sukcesem było uzgodnienie minimalnej stawki godzinowej, wprowadzenie  zmian w Kodeksie pracy mających na celu likwidację nadużyć wynikających z możliwości podpisywania umowy o pracę do końca pierwszego dnia zatrudnienia, wpłynięcie na kształt prawa...
czytaj więcej

maj

22

2017

Pracodawcy zapłacą za staż pracy

Poselski projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska budzi wiele wątpliwości. Koszty uwzględniania w stażu pracy okresów dotychczas za takie nieuznawanych poniosą wyłącznie pracodawcy...
czytaj więcej

maj

22

2017

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców działania 1.2 POPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizowane przez Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020. Spotkanie dedykowane jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom. Będzie na nim mowa o wsparciu finansowym na przygotowanie do wdrożenia...
czytaj więcej

maj

19

2017

Lewiatan na czele Rady Rynku Pracy

17 maja 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wicedyrektor generalny Lewiatana został wybrany szefem RRP.
czytaj więcej

maj

19

2017

Dyrektor PKE Marek Prawda w Kielcach!

Zapraszamy na konferencję „Wyzwania rozwojowe Polski w Europie. Przyszłość Unii Europejskiej” ze specjalnym udziałem Marka Prawdy, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wydarzenie odbędzie się 30 maja 2017r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Prawa, Administracji i...
czytaj więcej

maj

17

2017

Bezpłatne seminarium o funduszach dla firm w Kielcach!

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania”, które odbędzie się 14 czerwca 2017 roku w Stacji Biznesu przy ulicy Zagnańskiej 49. Będzie to już trzecie spotkanie w ramach ogólnopolskiego cyklu „Atlas...
czytaj więcej

maj

17

2017

Za „aptekę dla aptekarza” zapłacą wszyscy Polacy

Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Konfederacji Lewiatan podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne spowoduje wzrost cen leków oraz zahamuje rozwój aptek prowadzonych przez polskich przedsiębiorców. Na...
czytaj więcej

maj

17

2017

Członkowie Lewiatana nagrodzeni przez Gminę Masłów!

Dwie firmy członkowskie ŚZPP Lewiatan zostały nagrodzone prestiżowymi wyróżnieniami przyznawanymi przedsiębiorcom z gminy Masłów. Firma Polfol Marka Banasika została laureatem Nagrody Gospodarczej. Jolanta Pierzak i jej firma JPM S.C otrzymała Nagrodę Specjalną w kategorii Osobowość Gospodarcza. Zwycięzców 2. edycji nagrody...
czytaj więcej

maj

16

2017

O wsparciu eksportu - Minister Kościński w Kielcach

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Tadeusz Kościński spotkał się ze świętokrzyskimi przedsiębiorcami w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Głównym tematem organizowanego przez ŚZPP Lewiatan oraz Urząd Marszałkowski wydarzenia była ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw.
czytaj więcej

maj

15

2017

Podwyżki stóp procentowych nie należy się spodziewać

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu 2017 r. o 2,0 proc. r/r, oraz o, 0,3 proc. w stosunku marca br. - podał GUS.
czytaj więcej

maj

12

2017

Fundusze unijne dla firm w praktyce

Świętokrzyscy przedsiębiorcy poznali szanse, możliwości i sposoby finansowania ze środków unijnych podczas kolejnego warsztatu w ramach cyklu ogólnopolskich spotkań „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020”, który odbył się 9 maja br. w Stacji Biznesu. Warsztat zorganizowała Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców...
czytaj więcej

maj

11

2017

Do przedsiębiorców popłynie dodatkowo 61 mln euro

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, dostosowując go do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedsiębiorcy dostaną dodatkowo 61 mln euro. Zmiany są zgodne z postulatami Konfederacji Lewiatan.  
czytaj więcej

maj

10

2017

Nadchodzi rynek pracownika

Bezrobocie na koniec kwietnia br. wyniosło 7,7 proc., co oznacza spadek o 1,7 pkt proc. rok do roku i 0,4 pkt proc. w stosunku do marca 2017 r.  – szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
czytaj więcej

maj

09

2017

Umiarkowany wzrost płacy minimalnej w 2018 roku

Podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku powinna być adekwatna do wzrostu wydajności pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy czekają na prognozy makroekonomiczne rządu, które posłużą do wypracowania ostatecznego stanowiska w sprawie podwyżki minimalnego wynagrodzenia.
czytaj więcej

maj

08

2017

Pracodawcy krytykują krótszy czas pracy dla rodziców małych dzieci

Skrócenie o godzinę czasu pracy jednemu z rodziców dzieci do 10 roku życia nie przyczyni się do lepszego godzenia życia zawodowego z rodzinnym, wpłynie natomiast negatywnie na organizację pracy – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając poselski projekt zmian Kodeksu pracy....
czytaj więcej

maj

05

2017

Przemysł może się zatkać

W kwietniu br. wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego wzrósł do poziomu 54,1 z 53,5 w marcu 2017 r. - podał Markit.
czytaj więcej

maj

04

2017

Kolejna nagroda dla Suponu!

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon Sp. z o.o. będące członkiem naszego Związku zastało laureatem nagrody „Laur Świętokrzyski 2016”.  Zwycięzców XI edycji nagrody uhonorowano podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Targów Kielce.
czytaj więcej

maj

04

2017

Kawiarenki Biznesowe z udziałem Lewiatana

Kielecki Park Technologiczny był miejscem spotkania studentów oraz pracodawców w organizowanych przez Akademickie Biuro Karier UJK „Kawiarenkach Biznesowych”,  które odbyły się w ramach XIII edycji Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. W spotkaniu ze studentami wzięły udział reprezentujące Związek: ...
czytaj więcej

maj

04

2017

Inflacja zatrzymała się na 2 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu 2017 r. o 2,0 proc. r/r, a w stosunku do marca 0,3 proc. - podał GUS prezentując szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences