Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Luty 2014

marzec

03

2014

Dzień przedsiębiorczości - 11 edycja

2 kwietnia 2014 r. odbędzie się już 11. edycja tego programu. „Dzień przedsiębiorczości" objął patronatem honorowym Prezydent RP Bronisław Komorowski. Do tej pory wzięło w nim udział prawie 400 tysięcy uczniów!
czytaj więcej

luty

28

2014

O biznesie przy kawie

W dniu 27 lutego 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „O biznesie przy kawie”. Tematem przewodnim spotkania były inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego, w tym możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. ...
czytaj więcej

luty

27

2014

Eksport – motor napędowy polskiej gospodarki

Czy polski model eksportu jest skuteczny i docelowy? Jak na polski handel zagraniczny wpłyną umowy dwustronne UE z USA i Japonią? Czy polskie firmy wykorzystają możliwości biznesowe na nowych rynkach zbytu, jak Afryka? Kwestie te poruszyli przedstawiciele instytucji rządowych i polskich firm podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł. W debacie udział wzięła...
czytaj więcej

luty

27

2014

Nowe możliwości inwestowania w SSE Starachowice

Rada Ministrów przyjęła 25 lutego 2014 r. rozporządzenie zmieniające granice starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Jej powierzchnia zwiększy się o 31 ha i będzie wynosiła ponad 644 ha. Szacuje się, że w wyniku inwestycji na włączanych terenach w ciągu najbliższych kilku lat może zostać utworzonych nawet 1020 nowych miejsc pracy....
czytaj więcej

luty

26

2014

Prognoza gospodarcza dla UE – odnotowujemy ożywienie gospodarcze

Ożywienie gospodarcze, mimo że o różnym tempie i różnym natężeniu, daje się zauważyć w większości państw członkowskich UE. Niemniej jednak wysokość długu publicznego i konsolidacja budżetowa spowodowane kryzysem finansowym powodują, że wciąż jest ono zjawiskiem nietrwałym.  
czytaj więcej

luty

26

2014

Zgłoś uwagi do Świętokrzyskiego planu działań na rzecz zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy zachęca udziału w konsultacjach społecznych projektu „Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014”, który ma określać najważniejsze cele do realizacji w obszarze rynku pracy. Uwagi można przekazywać do 3 marca.
czytaj więcej

luty

25

2014

GUS: przedaż detaliczna w styczniu wzrosła

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.
czytaj więcej

luty

25

2014

Szczyt Ekonomiczno-Kulturalny Chiny – Europa Centralna i Wschodnia

W Ningbo (Chiny) w dniach 8 - 11 czerwca 2014 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Dóbr Konsumenckich (w 2014 roku będzie to 13 edycja) i Szczyt Wymiany Ekonomiczno-Kulturalnej Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia. Są one jednymi z czterech najważniejszych targów importowo-eksportowych odbywających się w Chinach, na powierzchni 120 tys. m2...
czytaj więcej

luty

24

2014

Posiedzenie plenarne Sejmiku Województwa

W dniu 24.02.2014 odbyło się posiedzenie plenarne Sejmiku Województwa z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego.
czytaj więcej

luty

24

2014

Zapytanie ofertowe na wydruk Świętokrzyskiej Listy Barier

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na...
czytaj więcej

luty

21

2014

CSR na miarę przedsiębiorcy XXI wieku

20 lutego br. w Hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach odbył się warsztat promujący wśród przedsiębiorców społeczną odpowiedzialność biznesu. Warsztat dotyczył między innymi sposobów planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami jako aspektu kluczowego dla właściwych realizacji działań...
czytaj więcej

luty

20

2014

Lewiatan zaskarży do TK zmiany w OFE

Ponad 70 zmian w przepisach dotyczących OFE budzi wątpliwości konstytucyjne - wynika z raportu oceny zgodności z Konstytucją RP nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu OFE ((Dz. U. poz. 1717 z 31 grudnia 2013 r.) przygotowanego przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka s.k. na zlecenie Konfederacji Lewiatan.
czytaj więcej

luty

18

2014

Stanowisko ŚZPP Lewiatan w sprawie zmian w kodeksie pracy

Zachęcamy do zapoznania się z opinią eksperta Rady Rynku Pracy Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Pana Wojciecha Rutczyńskiego dotyczącą założeń do projektu zmian w kodeksie pracy w zakresie czasu pracy – rekompensowanie pracy za dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw....
czytaj więcej

luty

18

2014

Warsztaty dla małych i średnich firm

Zasadniczo celem każdej firmy jest zarabianie pieniędzy – i od tego nie zamierzam Państwa odwodzić. Wprost przeciwnie – chcę pokazać, że skorzystanie z pomysłów mieszczących się w promowanej przez nas idei...
czytaj więcej

luty

17

2014

Koordynacja kompetencji cyfrowych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podejmuje próbę koordynacji wsparcia kompetencji cyfrowych z unijnych funduszy 2014-20.
czytaj więcej

luty

17

2014

Zapytanie ofertowe- przygotowanie treści publikacji - Świętokrzyska Lista Barier

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na ...
czytaj więcej

luty

12

2014

Zgoda na pracę w niedziele i święta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy rozszerzającą katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta. Wprowadzone zmiany wpłyną na utrzymanie obecnych miejsc pracy, jak również przyspieszą tworzenie nowych. Wzmocnią też konkurencyjność polskiego rynku pracy - uważa Konfederacja...
czytaj więcej

luty

11

2014

Zmiany w VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r.

Od 1 kwietnia br. od samochodów osobowych wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. VAT, a od aut używanych wyłącznie w działalności gospodarczej cały naliczony podatek.
czytaj więcej

luty

10

2014

Henryka Bochniarz o europejskiej polityce przemysłowej

Reindustrializacja jest kluczem do odbudowania konkurencyjności Europy - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan w trakcie odbywającego się w Krakowie spotkania gospodarczego Trójkąta Weimarskiego, poświęconego europejskiej polityce przemysłowej.
czytaj więcej

luty

07

2014

Zapraszamy do udziału w Polsko – Tureckim Forum Biznesu

Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą oraz z firmami Deloitte i Dentons organizują misję biznesową do Stambułu. Polsko-Tureckie Forum Biznesu, które odbędzie się w dniu 6 marca 2014 r. jest jednym z punktów programu...
czytaj więcej

luty

07

2014

Izba Skarbowa w Kielcach ostrzega

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach informuje o narastającym zagrożeniu wynikającym z funkcjonowania w obrocie gospodarczym nieuczciwych „przedsiębiorców” oferujących obniżenie kosztów pracowniczych w postaci zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzstaniu instytucji outsourcingu personalnego.
czytaj więcej

luty

06

2014

Transport zbiorowy w regionie do konsultacji

Podczas posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt „Planu zrównoważonego rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego”. Dokument będzie teraz poddany konsultacjom społecznym.
czytaj więcej

luty

06

2014

O inteligentnych specjalizacjach podczas Regionalnego Forum

W Hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęło się dwudniowe II Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji. Spotkanie towarzyszy obradom Konwentu Marszałków Województw RP, które odbywa się pod świętokrzyskim przewodnictwem. Posiedzenie poświęcone jest tematyce związanej z procesem przedsiębiorczego odkrywania w...
czytaj więcej

luty

06

2014

Mniej formalności podczas przeprowadzki do innego kraju UE dla obywateli i firm

Obywatele i firmy przenosząc się do innego kraju UE doświadczaliby mniejszej biurokracji, dzięki zasadom przyjętym przez Parlament we wtorek. Przepisy te, które ułatwiłyby weryfikację niektórych dokumentów urzędowych, takich jak akty urodzenia czy certyfikaty zawarcia małżeństwa, muszą jednak zostać najpierw zaakceptowane przez państwa...
czytaj więcej

luty

06

2014

Wzrost wskaźnika PMI - komentarz Lewiatana

W styczniu br. indeks PMI dla Polski wzrósł do 55,4 pkt. z 53,2 pkt. w grudniu 2013 r. - podał HSBC. Komentarz Jakuba Wojnarowskiego, zastępcy dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan
czytaj więcej

luty

06

2014

Nowe prawo zamówien publicznych pomoże przedsiębiorcom i pracownikom

Uchwalenie poselskiego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych przyczyni się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego obrotu gospodarczego, ale przede wszystkim wesprze uczciwych przedsiębiorców i pomoże w promocji legalnej pracy - uważają Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie...
czytaj więcej

luty

06

2014

Wzrost PKB przyśpieszył

Wzrost gospodarczy w 2013 roku, według wstępnych szacunków, wyniósł 1,6 proc. - podał GUS.  
czytaj więcej

luty

03

2014

Firmy będą zatrudniać - przewiduje Bank PEKAO SA

Ożywienie na rynku zazwyczaj najwcześniej czują giganci. Ale dziś nawet najmniejsze firmy uważają, że idą lepsze czasy. Choć z ostrożnością, to myślą nawet o zatrudnianiu nowych pracowników.
czytaj więcej

luty

06

2014

RPO 2014-2020 tematem rozmów z Komisją Europejską

W dniach 23 - 24 stycznia 2014 r. w Brukseli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach  prowadzili rozmowy na temat zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
czytaj więcej

luty

03

2014

Zapraszamy do składania ofert - audycje radiowe

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na ...
czytaj więcej

luty

03

2014

Zapraszamy do składania ofert - audycje telewizyjne

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na...
czytaj więcej

luty

07

2014

Rusza kampania billboardowa ŚZPP Lewiatan!

W całym województwie świętokrzyskim przez okres 2 miesięcy zawiśnie 18 billboardów (w tym 6 w samym mieście Kielce i 12 na terenie pozostałych powiatów województwa).  
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.

Update cookies preferences