Nasze bieżące działania

Za nami spotkanie z Ekspertami Konfederacji Lewiatan

W Kielcach w Binkowski Dworek 19 września br. odbyło się wyjątkowe spotkanie z Ekspertami Konfederacji Lewiatan: Panem Przemysławem Pruszyńskim i Panem Arkadiuszem Łagowskim. Tematyką wydarzenia był Split Payment czyli Podzielona Płatność Vat.

  

W odpowiedzi na zgłaszane przez firmy Członkowskie pytania i wątpliwości dotyczące wprowadzonej 1 lipca br. podzielonej płatności VAT, Związek zorganizował 19 września  br. spotkanie z ekspertami Konfederacji Lewiatan: Przemysławem Pruszyńskim – Przewodniczącym Rady Podatkowej KL i Arkadiuszem Łagowskim – Przewodniczącym Grupy VAT Rady Podatkowej KL.


Zaproszeni eksperci od początku prac nad ustawą brali czynny udział w konsultacjach społecznych i pracach parlamentarnych na zaproszenie Ministerstwa Finansów.


Spotkanie otworzył Pan Marek Banasik witając zaproszonych gości i licznie przybyłych uczestników spotkania.


W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wystąpienia Przemysława Pruszyńskiego. Prelekcja była połączona z prezentacją na temat działalności Rady Podatkowej KL. Celem działania rady jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego. Głównym obszarem działania Rady jest legislacja podatkowa. Eksperci KL opiniują projekty aktów prawnych oraz proponują własne rozwiązania, korzystne dla biznesu. Zakres działań Rady, jej aktywność w obszarze legislacji jest dostrzegana i doceniana przez Ministerstwo Finansów, które zaprasza ekspertów KL do współpracy. Przemysław Pruszyński przedstawił także najważniejsze zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa nad którymi pracuje Rada obecnie wspólnie z resortem.


W drugiej części Pan Arkadiusz Łagowski  - Wiceprzewodniczący Grupy Vat Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, Doradca Podatkowy, Menadżer w Grant Thornton, szczegółowo przedstawił mechanizm podzielonej płatności VAT. Zwrócił uwagę na najważniejsze jej aspekty, zalety ale i wyzwania z jakimi po ponad 2 miesiącach obowiązywania przepisów stoją polskie przedsiębiorstwa.


Uczestnicy spotkania mieli okazję zadawać pytania nie tylko na temat Split Payment ale także innych kwestii podatkowych.