Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Wsparcie cyfryzacji w latach 2014-2020 - Opinia Konfederacji Lewiatan

W załączeniu znajdą Państwo uwagi Konfederacji Lewiatan do zaproponowanej przez MIiR koncepcji koordynacji wsparcia e-kompetencji.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podejmuje próbę koordynacji wsparcia kompetencji cyfrowych z unijnych funduszy 2014-20. Wsparcie e-kompetencji w nowej perspektywie będzie rozproszone w różnych programach i ich działaniach, dlatego odpowiednia koordynacja jest z pewnością potrzebna

W szczególności zwracamy uwagę na potrzebę:

  • instytucjonalizacji współpracy odpowiedzialnych instytucji, jeśli koordynacja ma przynieść efekty;
  • uzupełnienia regionalnych programów o brakujące działania podlegające koordynacji, w tym wykorzystania ICT w MŚP;
  • poszerzenia pojęcia e-kompetencji o wymiar gospodarki opartej na wiedzy i możliwości biznesowych.


Powyższe spostrzeżenia przekazaliśmy Ministerstwu.

UWAGI KONFEDERACJI LEWIATAN [POBIERZ]

KOORDYNACJA KOMPETENCJI CYFROWYCH - MATERIAŁ PODDANY KONSULTACJOM [POBIERZ]

 

 

Update cookies preferences