Nasze bieżące działania

Spotkanie informacyjne PARP w Kielcach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, dotyczące Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - Internacjonalizacja MŚP, które odbędzie się w Kielcach. Działanie 1.2 POPW jest kompleksowym doradczym wsparciem przedsiębiorców z sektora mikro, małe i średnie, w zakresie działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji prowadzonej działalności.

 

 

Przedmiotem wsparcia będzie doradztwo w zakresie m.in. diagnozy potencjału eksportowego i opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, w tym przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty do sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych.


Wsparcie dedykowane jest w szczególności dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej.

 

Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny, a następnie o zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach Działania 1.2 POPW. 

Spotkanie prowadzone będzie przez ekspertów ds. internacjonalizacji.

 

 

Termin i miejsce spotkania: 16 grudnia 2016 r., Kielce, Hotel Kongresowy, Aleja Solidarności 34


Rejestracja: 9.30 – 10.00


Czas trwania spotkania: 10.00 – 12.00

 

 

Rejestracja:

 
http://popw.parp.gov.pl/wiadomosci-popw/internacjonalizacja-msp-spotkania-informacyjne

 

Serdecznie zachęcamy do udziału.