Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Rząd chroniąc polskie firmy przed przejęciem zaszkodzi gospodarce

Rząd przyjął wczoraj  rozwiązania, które przewidują ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE.
Zdaniem Konfederacji Lewiatan mogą one bardziej  zaszkodzić niż pomóc polskiej gospodarce, są niezgodne z Konstytucją RP i unijnym prawem – ostrzega Konfederacja Lewiatan.
- Nowe przepisy w proponowanej formie utrudnią inwestycje w Polsce firmom spoza Unii Europejskiej, co wpłynie również na powodzenie rodzimych inwestycji i osłabi polskich przedsiębiorców. Nieprecyzyjne zapisy co do mechanizmów ochrony oraz liczby „chronionych” branż wydłużą okres planowania biznesowego, a w pewnych sytuacjach mogą nawet sparaliżować inwestycje. Mamy więc nadzieję, że zarówno Ministerstwo Rozwoju jak i parlament znajdą czas na konsultacje i poprawki do projektu – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.
Przepisy budzą wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej. Naruszają też międzynarodowe traktaty Polski i mogą skłonić do retorsji inne kraje spoza Unii Europejskiej, co w dobie kryzysu byłoby dodatkowym elementem szkodzącym  gospodarce. Jest to też bardzo zły sygnał dla obecnych inwestorów, którzy nie będą mieli komu odsprzedać inwestycji w Polsce po wprowadzeniu tego zapisu.
Nowe regulacje będą dotyczyły zdecydowanej większości inwestorów na świecie. Utrudnią inwestycje firmom z Londynu, Stanów Zjednoczonych, czy Singapuru, gdzie kapitał jest największy i najbardziej chętny do zagranicznych inwestycji.
Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences