Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Ruszyły nabory w PUP na pomoc od starosty

Powiatowe Urzędy Pracy w województwie ogłaszają nabory na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych/części wynagrodzeń w firmach mikro, małych i średnich/wynagrodzeń organizacji NGO. 

 

Ten instrument wsparcia – przewidziany w Tarczy Antykryzysowej – był do tej pory niedostępny dla przedsiębiorców, ponieważ instytucje, które będą nim dysponować, czyli Powiatowe Urzędy Pracy, czekały na informacje z Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego (środki na ten instrument to pieniądze unijne).

UWAGA: Od momentu ogłoszenia naboru na środku, firmy mają 14 dni na złożenie wniosku. Termin ten wynika z ustawy.

Na bieżąco będziemy aktualizować dane o naborach w poszczególnych powiatach woj. świętokrzyskiego, gdzie znajdują się nasi członkowie. Pod tabelą znajdziecie Państwo więcej informacji o tym instrumencie.

 

Nazwa urzędu

Data Naboru 

Szczegółowe informacje 

Powiatowy Urząd Pracy Busko-Zdrój

 

16.04.2020-30.04.2020

 

https://bit.ly/2xxK03f

Powiatowy Urząd Pracy Kazimierza Wielka

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020 r. - 27.04.2020 r.

II NABÓR TRWA: 

21.04.2020 - 04.05.2020

https://kazimierzawielka.praca.gov.pl/

 

Powiatowy Urząd Pracy Opatów

 

17.04.2020-30.04.2020 

https://bit.ly/2S7ZLFd

Powiatowy Urząd Pracy Sandomierz

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

15.04.2020 r. - 28.04.2020 r.

II NABÓR TRWA: 

29.04.2020-12.05.2020

https://sandomierz.praca.gov.pl/-/12091760-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mikropr

Powiatowy Urząd Pracy Staszów

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

07.04.2020 - 21.04.2020

II NABÓR TRWA: 

22.04.2020-05.05.2020

https://staszow.praca.gov.pl/-/11994998-powiatowy-urzad-pracy-w-staszowie-oglasza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynag

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020-27.04.2020

II NABÓR TRWA: 

29.04.2020-20.05.2020

https://kielce.praca.gov.pl/-/12087513-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-

Powiatowy Urząd Pracy Skarżysko-Kamienna

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

03.04.2020-16.04.2020


https://skarzysko.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/oh5RImvZrg21/content/11990118-nabor-wnioskow-dla-mikroprzedsiebiorcy-malego-i-sredniego-przedsiebiorcy-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-o

Powiatowy Urząd Pracy Jędrzejów

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020 -27.04.2020

https://jedrzejow.praca.gov.pl/-/12088446-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia

Powiatowy Urząd Pracy Końskie

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020-27.04.2020

https://konskie.praca.gov.pl/-/12092422-nabor-wnioskow-na-dofinansowania-zgodnie-z-art-15-zzb-zzc-zze-ustawy-z-dnia-2-marca-2020-roku-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapob

Powiatowy Urząd Pracy Pińczów

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020-27.04.2020

https://pinczow.praca.gov.pl/-/12089832-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mikropr

Powiatowy Urząd Pracy Starachowice

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

 14.04.2020-27.04.2020

II NABÓR TRWA: 

28.04.2020-11.05.2020

https://starachowice.praca.gov.pl/-/12094996-komunikat-dotyczacy-skladania-wnioskow-w-sprawie-dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow

Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

16.04.2020-29.04.2020

https://wloszczowa.praca.gov.pl/-/12104964-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mikropr

 

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

21.04.2020-04.05.2020

https://bit.ly/3eCfIgh

Powiatowy Urząd Pracy Ostrowiec Świętokrzyski

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020-27.04.2020

https://ostrowiec.praca.gov.pl/-/12087625-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-niezatrudnia
Wsparcie od starosty 

Podstawa prawna
Art.15zzb Su
Kogo dotyczy?
• Mikroprzedsiębiorcy,
• Mali przedsiębiorcy,
• Średni przedsiębiorcy.
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

Komentarz praktyczny
Przedsiębiorcy mogą otrzymać, na podstawie umowy podpisanej ze starostą, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Warunkiem otrzymania takiego dofinansowania jest:

  • posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców;
  • odnotowanie na skutek epidemii wysokiego, co najmniej 30% spadku obrotów, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów i wynosi:

  • co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
  • Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku, mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (okres ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów).

 

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze starostą, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (np. jeśli pracodawca otrzymywał dofinansowanie przez okres trzech miesięcy, powinien utrzymać pracowników przez kolejnych trzech miesięcy po zakończeniu okresu wsparcia).

omówienie instrumentu: CRIDO i Konfederacja Lewiatan

 

Update cookies preferences