Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Restrukturyzacja biznesu - możliwości prawne i finansowe

Restrukturyzacja biznesu – możliwości prawne i finansowe. Bezpłatne webinarium w ramach e-Akademii Lewiatana
Specjaliści prowadzący spotkanie online zaznajomią uczestników z aktualnymi rozwiązaniami ekonomicznymi i prawnymi, które umożliwiają obniżenie ryzyka na wystąpienie problemów płynnościowych w przedsiębiorstwie, a w przypadku wystąpienia takich problemów - pozwolą nimi skutecznie zarządzić. Jednym z kluczowych instrumentów, które zostanie przedstawione jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w ramach Tarczy 4.0.
Program:
I. Aspekty finansowe
Jak rozpoznać pierwsze symptomy utraty płynności?
Jak przeprowadzić analizę zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny?
Gdzie mogę szukać rezerw finansowych w spółce?
Jak zabezpieczyć spółkę przed wierzycielami?
Jak przygotować się do negocjacji z wierzycielami? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Jak zorganizować poszukiwanie ewentualnego inwestora?
Jak zapewnić skuteczne wdrożenie planu restrukturyzacyjnego?
II. Restrukturyzacja sądowa wg Tarczy 4.0. Upadłość / Pre-pack.
Co przedsiębiorca ma do wyboru w razie kłopotów?
Restrukturyzacja a upadłość – kiedy uruchamiać postępowania?
Restrukturyzacja sądowa – cztery możliwe drogi postępowania.
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wg Tarczy 4.0 – pozasądowa procedura
Pre-pack – atrakcyjny instrument inwestowania
zmiany w prawie pracy – w tym w zasadach zatrudniania cudzoziemców,
wymogi BHP dla odmrażanych zakładów pracy,
rozwiązania w zakresie składem na ubezpieczenia społeczne,
najważniejsze problemy praktyczne w stosowaniu Tarczy Finansowej PFR,
najważniejsze problemy praktyczne w stosowaniu Tarcz Antykryzysowych.
Korzyści dla Uczestnika:
Uczestnicy wydarzenia zapoznają się z:
instrumentami zabezpieczenia na wypadek kłopotów finansowych
sposobami przygotowania się i wdrożenia możliwych działań w sytuacji kłopotów z płynnością
instrumentami prawnymi dotyczącymi restrukturyzacji w razie kłopotów finansowych
atrakcyjnym instrumentem inwestycji z zakresu restrukturyzacji i upadłości: pre-pack.
nową procedurą restrukturyzacji pozasądowej z Tarczy 4.0 tj. uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym.
Cel:
Wykład ekspertów z dziedziny finansów i prawa restrukturyzacyjnego wraz z sesją pytań i odpowiedzi pomoże uczestnikom poznać dostępne rozwiązania i możliwości działań w sytuacji problemów z płynnością lub niewypłacalnością - w kontekście pandemii COVID-19
Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
Członków zarządów
Członków rad nadzorczych
Dyrektorów finansowych, głównych księgowych
Szefów działów prawnych przedsiębiorstw
Wspólników lub akcjonariuszy spółek kapitałowych

Partnerem webinarium jest Navigator Capital Group oraz Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy
Navigator Capital Group - świadczy kompleksowe usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa biznesowego wspierając średnie i duże firmy w budowaniu ich wartości na rynku polskim i zagranicznym. Realizujemy transakcje sprzedaży i przejęć przedsiębiorstw oraz doradzamy w zakresie corporate finance. Pozyskujemy kapitał poprzez emisje akcji i obligacji na rynku prywatnym i publicznym – GPW, NewConnect, Catalyst. Pomagamy zwiększać skuteczność biznesową firm. Doradzamy przy formułowaniu i wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu zmianami w firmach.
Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy jest butikową kancelarią prawną specjalizującą się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Od 2010 roku członkowie Zespołu Kancelarii prowadzą lub uczestniczą w precedensowych i największych projektach na rynku, dbając o najwyższą jakość świadczonych usług. Doradzają wszystkim interesariuszom postępowań – wierzycielom, inwestorom, dłużnikom, organom postępowania. Zespół współpracuje z wiodącymi ekspertami (m.in. od wycen, doradcami podatkowymi i biegłymi sądowymi), tak aby zapewnić Klientom kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma materiały ze szkolenia przesłane w formie elektronicznej .
Zapraszamy również do wypełnienia ankiety po webinarium.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia.
Serdecznie zapraszamy!

Update cookies preferences