Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Ratujmy polskie kina

•Branża kinowa stoi na progu bankructwa. Bez pomocy państwa nie przetrwa w dotychczasowym kształcie.
•Konfederacja Lewiatan apeluje o wsparcie kin i przygotowanie dla nich, tak jak w innych krajach, specjalnego programu sektorowego.
Kina zostały szczególnie dotknięte przez kryzys spowodowany covid-19. Przy pierwszej fali pandemii zamknięto je jako pierwsze, a zezwolono na otwarcie jako ostatnim. Od 7 listopada ponownie są zamknięte i pozbawione jakichkolwiek przychodów. W odróżnieniu od większości innych branż, kina po powrocie do działalności nie zdołały odbudować przychodów. Wpływy od czerwca do września 2020 roku były niższe o 80% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.
 Przy drugiej fali pandemii kina, niezależnie od wielkości i modelu biznesowego, pozbawione zostały możliwości ubiegania się o zwolnienia ze składek ZUS, przedłużenia postojowego, czy uzyskania dopłat do pensji. A zwolnienie z czynszów dotyczy tylko kin w galeriach handlowych i nie obejmuje blisko 300 kin tradycyjnych działających w małych i dużych miejscowościach, realizujących 20% całego obrotu branży. Wysokość czynszów płaconych przez kina tradycyjne waha się od 10 do 50 tys. zł miesięcznie w zależności od wielkości miejscowości, a w wyjątkowych przypadkach wynosi nawet kilka razy więcej.
Kina w galeriach nie płacą czynszu w okresie administracyjnego zamknięcia, ale z kolei mają bardzo wysokie koszty stałe ze względu na rozbudowaną strukturę organizacyjną i infrastrukturę w całej Polsce.
- Bez pomocy państwa większość przedsiębiorców prowadzących kina nie będzie w stanie utrzymać zatrudnienia ani powrócić po pandemii do swojej działalności. Branża kinematograficzna to system naczyń połączonych. Skutki jej degradacji przełożą się na wiele  branż związanych z kinem, które są ważną częścią polskiej kultury. Dotkną twórców, wykonawców, producentów i dystrybutorów – ostrzega Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.
Polska branża kinowa w liczbach:
- Blisko 400 kin, które dysponują 1500 ekranami
- Ponad 300 filmów, w tym ok. 50 polskich, wyświetlanych każdego roku
- Przeszło 10 tys. pracowników
- Ponad 60 mln sprzedanych biletów w 2019 roku, w tym 25% stanowiły wejściówki na polskie firmy
- 1,5% przychodów ze sprzedaży biletów trafia do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
- 2,1% przychodów ze sprzedaży biletów zasila organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – ZAiKS, ZAPA, SFP

W sektorach kultury i kreatywnych w Polsce pracuje ponad 300 tys. osób, co stanowi około 2% wszystkich zatrudnionych w gospodarce. Wkład kultury do PKB wynosi 3,5%, a więc niewiele mniej, niż wypracowują branże hotelarska i gastronomiczna. Kultura jest siłą napędową dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii, co potwierdzają dane dotyczące organizacji festiwali filmowych czy muzycznych.
Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences