Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika! - podpisaliśmy umowę na dofinansowanie realizacji projektu

27 lipca br w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów społecznych pomiędzy Beneficjentami, a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt ŚZPP Lewiatan pod nazwą Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika! był najwyżej ocenionym projektem w konkursie dot. profilaktyki zdrowotnej i otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln zł na zaplanowane działania. Celem głównym projektu ŚZPP Lewiatan przygotowanym wspólnie z firmami Członkowskimi jest  przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez ich pracowników, poprzez wdrożenie programów zdrowotnych na poziomie wybranych zakładów pracy.
Wsparcie w postaci m.in. rozszerzonych, profilaktycznych badań laboratoryjnych, pakietów rehabilitacyjnych, warsztatów antystresowych otrzyma 275 pracowników (w tym 150 os powyżej 50 roku życia): KH – Kipper Sp. z o.o., Piekarni BATMAR Sp. j. PPHU Publima Sp.j., Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.
W ramach projektu przygotowano dla nich program zdrowotny dobrany indywidualnie na poziomie zakładu pracy i ukierunkowany na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych, zdrowotnych czynników.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Centrum Medycznym OMEGA Sp. z o.o. w okresie 01.01 2021- 30.06.2022.
Wartość projektu wynosi: 1 036 681,25 w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020: 931 851,25 zł