Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Priorytety dla WRDS

W siedzibie Konfederacji Lewiatan 2 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie Henryki Bochniarz, Przewodniczącej RDS, z przedstawicielami Konfederacji w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący WRDS w Kielcach oraz   Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan – Tomasz Tworek.

 

 

 

Celem spotkania było wskazanie tematów wspólnych dla większości regionów, które poruszone będą w tym roku na posiedzeniach WRDS. W trakcie konsultacji i spotkań w regionach zbieramy informacje na temat kwestii, które powinny stać się priorytetami w bieżącym roku. Przedstawiciele Lewiatana przejęli rotacyjne przewodnictwo w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego w sześciu województwach i będą starali się wprowadzić ustalone tematy do agendy posiedzeń plenarnych WRDS.

 

Tematy, które uznano za priorytetowe w roku 2017 to:

 

  • Kształcenie zawodowe i dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy
  • Zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego - propozycje nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
  • Reforma instytucji rynku pracy - zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
  • Wzmacnianie potencjału partnerów społecznych - zmiany w programach operacyjnych oraz innych dokumentach dotyczących wykorzystaniu funduszy europejskich w regionach.

 

Strona pracodawców w 2017 roku przewodniczy w sześciu Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. Przewodnictwo sprawują:

 

  • Jacek Całus (Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza) WRDS woj. mazowieckiego,
  • Roman Rogalski (Nadwiślański Związek Pracodawców) WRDS woj. kujawsko-pomorskiego,
  • Jacek Silski (Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan) WRDS woj. wielkopolskiego,
  • Tomasz Tworek (Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan) WRDS woj. świętokrzyskiego,
  • Janusz Jasiński (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej) WRDS woj. lubuskiego,
  • Marek Zychla (Śląski Związek Pracodawców Prywatnych) WRDS woj. śląskiego.