Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Prezes Marek Banasik Członkiem Świętokrzyskiej Rady Innowacji

Dotychczasowy udział i zaangażowanie ŚZPP Lewiatan w kształtowaniu polityki rozwoju w obszarze innowacji i przedsiębiorczości zaowocowało zaproszeniem Związku do prac w nowym składzie Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Przedstawicielem Związku w Radzie został Pan Prezes Marek Banasik. Zadaniem Członków Rady będzie m.in. opiniowanie dokumentów przygotowanych w procesie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 2030+, formułowanie rekomendacji i wniosków wynikających z procesu aktualizacji RIS oraz udział w konsultacjach społecznych.
Trwa aktualnie proces aktualizacji dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji „Diagnoza potencjału innowacyjnego województwa świętokrzyskiego”.
Już w najbliższy wtorek 11 sierpnia odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjne, poświęcone właśnie diagnozie potencjału innowacyjnego regionu. W trakcie spotkania zostanie omówiony przedmiotowy dokument oraz będziemy zgłaszać do niego uwagi i komentarze.

ŚZPP Lewiatan deleguje swoich przedstawicieli w licznych gremiach tematycznych w regionie. Zabieramy głos wszędzie tam, gdzie toczą się rozmowy o kwestiach dotyczących przedsiębiorczości. W pracach zespołów biorą udział pracownicy Związku, współpracujących eksperci, Członkowie władz organizacji oraz zrzeszeni przedsiębiorcy. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane taką aktywnością.
Jesteśmy silnym głosem biznesu!
Reprezentacja ŚZPP Lewiatan w gremiach tematycznych

Update cookies preferences