Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Od dzisiaj ruszają dotacje dla średnich firm, które odnotowały spadek obrotów

Dzisiaj startuje konkurs Dotacje na kapitał obrotowy  dla średnich firm, które odnotowały spadek obrotów co najmniej o 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  przeznaczy na ten cel 2,5 mld zł, przy czym firmy z Mazowsza mogą liczyć na 400 mln zł.
Firmy mikro i małe dostaną analogiczne wsparcie, w oparciu o podobne zasady, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli w swoich województwach. Prace nad tymi konkursami są finalizowane.
- Nabór kończy się 31 lipca 2020 r.  Jest on prowadzony w trybie ciągłym. O przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność złożenia wniosku. Biorąc pod uwagę warunki konkursu, w szczególności prosty wniosek, w którym przedsiębiorca musi podać wartość spadku obrotów oraz wyliczyć zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) i w zasadzie automatyczny charakter wsparcia, nie warto czekać na ostatnią chwilę. PARP może skrócić nabór, jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy budżet – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich, zastępczyni dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.
Ważne! Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.
Zobacz jak przygotować wniosek w konkursie Dotacje na kapitał obrotowy
Wsparcie jest przeznaczone dla średnich przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji oraz w dniu udzielenia pomocy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.:
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
To oznacza, że w konkursie mogą brać udział firmy, które prowadziły działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
Dofinasowanie można przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Żeby rozliczyć dotację, nie będzie trzeba zbierać ani przedstawiać dokumentów finansowych, jednak warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego jest osiągnięcie wskaźnika rezultatu: „Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa” zgodnie z deklaracją we wniosku o dofinansowanie oraz pozytywne zweryfikowanie wniosku o płatność.
Wartość wsparcia zależy od liczby etatów firmie (chodzi o pełne etaty, a nie liczbę zatrudnionych). Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których firma potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. W praktyce średnia firma, która ubiega się o wsparcie na trzy miesiące w zależności od liczby etatów, może dostać od 18 744 zł do 429 827,49 zł.
Przedsiębiorcy muszą przy tym pamiętać, że maksymalny limit wsparcia dla jednej firmy, możliwy do uzyskania z różnych źródeł wynosi 800 tys. euro. Określa to rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Rozwoju z  28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773).
Zobacz ile może otrzymać przedsiębiorca w zależności od liczby etatów
Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, ma zatrudniać co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników (kryterium zatrudnienia), a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro (kryterium finansowe). Ustalając czy przedsiębiorca spełnia te warunki trzeba wziąć pod uwagę powiązania łączące przedsiębiorcę z innymi podmiotami.
Uwaga: Liczbę zatrudnionych na potrzeby ustalenia wielkości firmy liczy się inaczej niż liczbę pełnych etatów na potrzeby ustalenia wartości wsparcia.
Przeczytaj szczegółowe informacje PARP na temat konkursu
Konfederacja Lewiata

Update cookies preferences