Nasze bieżące działania

O biznesie przy kawie - 24.10.2013

24 października br. w Kawiarni Blikle w Kielcach przy Placu Artystów odbyło się kolejne z serii spotkań „O biznesie przy kawie”. Tym razem tematem przewodnim spotkania były fundusze europejskie skierowane dla przedsiębiorców w nowej perspektywie 2014-2020.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego, Jolanta Zwierzchowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Tomasz Janusz – Z- ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz Krzysztof Kobryń – Prezes Zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem spotkania było omówienie kluczowych dla przedsiębiorców tematów dotyczących funduszy europejskich i procedur wyłaniania zwycięzców w konkursach w kontekście perspektywy 2014-2020.

Przedsiębiorcy postulowali głównie za skoncentrowaniem środków na wsparciu przedsiębiorców, stworzeniem klarownego i czytelnego katalogu nazw działań w ramach powstającego RPO oraz za stworzeniem mechanizmów budowy bardziej zaawansowanej gospodarki na terenie województwa świętokrzyskiego. Ponadto poruszone zostały również kwestie usprawnienia procedury konkursowej, uściślenia kwot przyporządkowanych do poszczególnych celów tematycznych oraz zasadności
i efektywności dotychczas wydatkowanych środków.

Podsumowując spotkanie uczestnicy zgodnie odnieśli się do kwestii potrzeby przeprowadzenia warsztatów dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w przyszłej perspektywie finansowej, konsultacji harmonogramów konkursów, współpracy przy tworzeniu katalogu kryteriów wyboru projektów oraz możliwości aplikowania za pomocą internetowych narzędzi.