Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Lewiatan w Punktach Widzenia

W dniu 21.01.2016r., Wiceprezes Zarządu Pan Marek Banasik, uczestniczył w audycji „Punkty Widzenia” na antenie Radia Kielce. W dyskusji udział wzięli również Kazimierz Pasternak z „Solidarności” oraz Andrzej Pruś z „Prawa i Sprawiedliwości”.

Tematem rozmowy była powracająca kwestia zakazu handlu w niedzielę. Zgodnie z propozycją „Solidarności” zakaz handlu, który obecnie obowiązuje w święta państwowe, miałby być rozciągnięty na każdą niedzielę. Podnoszono argumenty ożywienia drobnego handlu lokalnego i konieczności spędzania czasu z rodziną w niedziele.

 

Lewiatan negatywnie ocenia te pomysły. Naszym zdaniem miałoby to przede wszystkim negatywne skutki dla rynku pracy – szacuje się, że ok 30 tys. miejsc prac mogłoby zostać trwale zredukowanych. Co więcej, w dyskusji podnosiliśmy, że prawo pracy mówi o 5-dniowym dniu pracy, więc fakt otwarcia sklepów przez 7 dni, nie oznacza, że pracownicy będą pracować przez cały tydzień. Zgodnie z kodeksem pracy, za nadgodziny przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Należałoby więc zapytać pracowników, czy chcą pracować w niedzielę w zamian za wyższą pensję. Podkreślaliśmy, że w stosunkach pracy kluczowy jest dialog.