Nasze bieżące działania

Lewiatan na posiedzeniu WRDS

Podczas wczorajszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej przedstawiony został m.in. stopień realizacji w naszym województwie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Omówiono również kwestię reorganizacji Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu, oraz likwidację Rejonu Energetycznego w Jędrzejowie.

 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan reprezentował na spotkaniu Pan Prezes Marek Banasik, który przedstawił stanowisko środowiska biznesowego wobec propozycji NSZZ Solidarność – ograniczenia handlu w niedzielę.

 

- Stanowczo podkreślamy, że nie chcemy, by osoby, które nie chcą pracować w niedzielę, były do tego zmuszane. Jesteśmy również za lepszym wynagradzaniem pracy w niedziele (…) Wyrażamy obawę, że ograniczenie handlu w niedzielę może spowodować spadek zatrudnienia w handlu oraz problemy przedsiębiorstw - mówił Marek Banasik, wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 

 - Dążyliśmy do tego, by polskie społeczeństwo było społeczeństwem wolnych wyborów, również
w życiowych decyzjach, dlatego opowiadamy się za tym, by w ogóle nie wprowadzać zakazu – dodał Wiceprezes ŚZPP Lewiatan.

 

W dyskusji pojawiły się głosy odrębne, m.in. ze strony wiceprzewodniczącego świętokrzyskiego NSZZ Solidarność, Mieczysława Gójskiego.


- Mamy obyczaj, że podejmujemy tylko decyzje w sprawach, w których osiągamy konsensus, dlatego w tym temacie pozostawiamy otwartą dyskusję, a każdy z państwa może przedstawić swoje stanowisko m.in. za pośrednictwem strony WRDS -, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

 

Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/item/51586-wrds-o-zmianach-struktury-instytucjonalnej-w-regionie-i-ograniczeniu-handlu-w-niedziele

 

Fot. http://www.kielce.uw.gov.pl